MG 3556 1

          อพวช. ได้รับความไว้วางใจจาก โรงเรียนปทุมคงคา จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาตร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 71 คน เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อพวช.

 MG 2965

 

 

ปทุมธานี / อพวช. ได้จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำรอบรองชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ณ สนามอพวช. คลองห้า ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อคัดเลือกทีมที่มีสถิติดีที่สุด จาก 80 ทีมให้เหลือเพียง 40 ทีม โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ประเภทความไกล 10 ทีม / ประเภทความแม่นยำ 10 ทีม และระดับมัธยมศึกษา ประเภทความไกล 10 ทีม / ประเภทความแม่นยำ 10 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2556 ต่อไป

 

                                                              MG 2595

                                                                       รมว.วท. เยี่ยมชม อพวช. พร้อมให้นโยบายการดำเนินงาน

           เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตลอดจนให้นโยบายการดำเนินงานด้านการเป็นศูนย์ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย โดยมี ดร. พิชัย สนแจ้ง  ผู้อำนวยการ อพวช. และผู้บริหารให้การต้อนรับ

 

IMAG0270

 

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (คนที่สามจากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนจาก นายมงคลนิมิต เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คนที่สี่จากซ้าย) เพื่อสนับสนุนรายการสารคดีวิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์ ของ อพวช. ได้แก่ รายการ “ช่างคิด ช่างสังเกต” และรายการ “รู้ไว้ใช่ว่าฟอร์คิดส์” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง

 

 

 

 

 MG 1877

           เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา นายมานพ อิสสะรีย์ รองผู้อำนวยการ อพวช. ให้การต้อนรับ Dr. John Falk ผู้เขียนหนังสือเรื่อง "The Museum Experience" และ Lynn D. Dierking ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในเรื่อง "เราเรียนรู้อะไรจากงานวิจัยผู้เข้าชม?" (Museum Experiences: What researches tell us about our visitors?) ณ อพวช. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้สนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 80 คน

หน้าที่ 11 จาก 20