MG 1877

           เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา นายมานพ อิสสะรีย์ รองผู้อำนวยการ อพวช. ให้การต้อนรับ Dr. John Falk ผู้เขียนหนังสือเรื่อง "The Museum Experience" และ Lynn D. Dierking ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในเรื่อง "เราเรียนรู้อะไรจากงานวิจัยผู้เข้าชม?" (Museum Experiences: What researches tell us about our visitors?) ณ อพวช. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้สนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 80 คน

 

อพวช. จัดงานต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ “กระทรวงวิทย์ฯ KIDS DAY 2556

 

สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ KIDS FOR THE FUTURE

 

ผลักดันเยาวชนก้าวทันโลกแห่งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอนาคต

 MG 8884

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติในงานประจำปี “กระทรวงวิทย์ฯ KIDS DAY 2556” ภายใต้แนวคิดพลังคิด พลังอนาคต   KIDS FOR THE FUTUREโดยมีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนได้ร่วมสร้างเสริมประสบการณ์ทางความรู้คู่แนวคิดของการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยกันถึง 51 สถานี 75 กิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆในกระทรวง โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10-12 มกราคม 2556 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บริเวณถนนโยธีและถนนพระรามที่หก

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล กล่าวถึงการจัดงานวันเด็กที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ว่างานวันเด็กที่จัดขึ้นปีนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นในการนำวิทยาศาสตร์สู่สังคม ให้เป็นเรื่องที่สามารถจับต้องได้จริง เข้าใจได้ง่ายในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังสามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้ด้วยเช่นกัน เพื่อต้องการให้งานวิทยาศาสตร์สื่อเข้าถึงเด็กและเยาวชนอย่างเข้าใจได้ง่าย งาน “กระทรวงวิทย์ฯ KIDS DAY 2556” ในแนวคิด “พลังคิด พลังอนาคต   KIDS FOR THE FUTURE” จึงนำเทคโนโลยีหลายหลายรูปแบบมาสร้างเป็นกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดการสร้างจินตนาการควบคู่ไปกับการเรียนรู้ (Learning with Imagination) เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติได้รับสาระประโยชน์ดีๆ และความสนุกสนานไปพร้อมๆกัน รวมทั้งยังเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่รอบตัวอีกด้วย”

 

ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ดร.พิชัย สนแจ้ง ในฐานะเจ้าภาพจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้ว่า “งานวันเด็กปีนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆทั้งหมดของกระทรวงฯ ที่ต่างระดมความคิดที่ในการนำเสนอกิจกรรมพิเศษที่สร้างสรรค์สาระดีๆสนุกสนานให้กับเด็กและเยาวชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยกิจกรรมภายในงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯตั้งแต่วันที่ 10-12 มกราคมนี้ มีทั้งหมด 51 สถานี 75 กิจกรรม ไฮไลท์ที่น่าสนใจหลายอย่างที่นำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มาใช้เพื่อสร้างจินตนาการสำหรับเด็กๆ อาทิ ภาพยนตร์ 3 มิติ ท่องสุริยจักวาล, กิจกรรม เชื่อมั๊ย ฉันบินได้ด้วยการ ใช้ Interactive VDO Wall, สวนไดโนเสาร์ , หุ่นยนต์กอริลล่า, หุ่นยนต์ดินสอและหุ่นยนต์ทศกัณฐ์ ทั้งนี้ ยังมีการแสดง UAV เครื่องบินไร้คนขับ ซึ่งมีภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณกระทรวงวิทย์ฯ และเครื่องบิน UAV มาแสดงให้เด็กได้ชมกัน นอกจากนี้ยังมี ชิ้นส่วนจากต่างดาว (Campo del Cielo)  ซึ่งทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้นำชิ้นส่วนอุกกาบาตแคมโป เชียโล (Campo del Cielo) ของจริงจากประเทศอาร์เจนตินา มาจัดแสดงในงานด้วย”

 

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมในการจัดงานวันเด็กครั้งนี้มีทั้งหมด19 หน่วยงาน ใน 3 กระทรวง คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหลายส่วนมาร่วม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) , องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ./อพวช.), กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว./สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (นว.), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.), สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.), สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) , สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ดร.), สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) , สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งนี้ยังมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากกระทรวงศึกษาธิการ กรมทรัพยากรธรณี จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

           “นอกจากนี้ เรายังได้มีการพัฒนาสถานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจของหน่วยงาน ได้เห็นอุปกรณ์ เครื่องมือ และการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และ ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทยที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนได้ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมพร้อมรับของรางวัลต่างๆมากมาย” ดร. พิชัยกล่าว

 

อนึ่ง สำหรับงาน “กระทรวงวิทย์ฯ KIDS DAY 2556 ภายใต้แนวคิด พลังคิด พลังอนาคต  KIDS FOR THE FUTURE จัดขึ้นทั้งหมด 3 แห่งด้วยกัน คือ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนโยธี-พระราม 6 และบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ 6 และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556, อพวช. คลองห้า ปทุมธานี : วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 และ ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ : วันเสาร์ที่ 12มกราคม 2556

 

สำหรับกิจกรรมทั้งหมดนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของเด็กและเยาชนไทยในการเรียนรู้และเข้าใจถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนให้ก้าวทันกับการเปิดเข้าสู่ AEC หรือประชาคมอาเซียน ที่ใกล้จะมาถึงนี้” นายวรวัจน์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 MG 7077

แถลงข่าว / 7 มกราคม 2556 - นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล (คนที่สองจากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (คนแรกจากซ้าย) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.พิชัย สนแจ้ง(คนที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมแถลงข่าว  “กระทรวงวิทย์ฯ KIDS DAY 2556” ตอนรับงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “พลังคิด พลังอนาคต  KIDS FOR THE FUTURE” โดยมีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกว่า 51 สถานี 75 กิจกรรม โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10-12 มกราคม 2556 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บริเวณถนนโยธีและถนนพระรามที่หก

            รมต.วท และ ผอพ. เยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อประชุมหารือความร่วมมือกับ พิพิธภัณฑ์ National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan)

           เมื่อวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ร่วมเดินทางเพื่อหารือความร่วมมือและเจรจาธุรกิจกับพิพิธภัณฑ์ National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan) และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในพื้นที่ใกล้เคียง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  โดย Miraikan เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แนวใหม่ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างคนกับนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่โอไดบะ โตเกียว ภายในมีการแสดงงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมาย เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ทุกวันเว้นวันอังคาร

 MG 6325

 

        อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดกิจกรรมค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน ด้วยการจัดเวทีพบปะและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ กับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งไทยและต่างชาติ  นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติในโครงการ ค่าย Asian Science Camp ต่อไปอีกด้วย...

หน้าที่ 12 จาก 21