กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เรื่อง ปั้นดินไทย

กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เรื่อง ปั้นดินไทย เป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะ กระบวนการ และวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาของไทยในสมัยก่อน ว่าเป็นอย่างไร โดยผ่านกิจกรรมปั้นดินไทย ซึ่งจะมีพี่เลี้ยงที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาและประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผาของไทย รวมถึงได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่แอบแฝงในเครื่องปั้นดินเผา และเด็ก ๆ จะได้เพลิดเพลินกับการปั้นดินไทยในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมนำกลับบ้านเพื่อเป็นของประดับหรือตกแต่งบ้านจากการประดิษฐ์ขึ้นของตัวเองอีกด้วย

 

เวลา 09.30 - 16.00 น.

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

**สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1872

 

001

           จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.  จัดแสดงชุดม้านั่งอเนกประสงค์ ผลงานการออกแบบของนักศึกษาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภายใต้โครงการประกวด Viva Furniture Design Contest ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด ระหว่างวันที่ 8 - 22 พฤศจิกายน 2555 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามยาน

 

010 C 0440

 

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 18 พร้อมเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 241 คนและครอบครัวอุปถัมภ์จาก 10 จังหวัดในภาคกลาง ได้เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่ออำลาเยาวชนในโครงการฯ โดยบรรยากาศต่างเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพการร่วมสร้างความสมานฉันท์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

 

 

 MG 6929 

 

อพวช. จับมือ บริษัท ซีพี คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายถุงยางอนามัยวันทัช  ผุดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และท้องไม่พร้อมของวัยรุ่น จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “One touch: Love and Learn รักต้องเรียนรู้” ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี (จามจุรีสแควร์) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ,คุณกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช., คุณประยุทธ บุญมาสุวราญ บริษัทไทย นิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด และคุณธเนศ กาญธีรานนท์ ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมด้วย คุณปั๋ง ประกาศิต โบสุวรรณ เข้าร่วมเสวนาปัญหาอันเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหวังลดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และสร้างความตระหนักการมีสุขภาวะทางเพศที่ดี

โครงการ “One touch: Love and Learn รักต้องเรียนรู้” พร้อมจัดแสดงหมุนเวียนตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 จนถึง เดือนกันยายน 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 YTSA

 

อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรานูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และทรูวิชั่น โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศผลรางวัลตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2555 ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของสังคมไทยต่อไป

วันที่ 28 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2555 (Young Thai Science Ambassador Award 2012) ในพิธีปิดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยฯ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

  

รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม

 (เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี)

ได้แก่ทีม

1. “กบเจาะกะลา” ประกอบด้วย นางสาวดุจกมล วงศ์สุวพิชญ์  และนายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

02

 

 

 

2. Milkey   ประกอบด้วย  นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วรขจิต  และนางสาวจิดาภา ชาวปากน้ำ  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

01

 

 

 

รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น

 (เดินทางเข้าร่วมการประชุม The Fifth Science Conclave 2012: A Science Popularization Programme ณ เมือง Allahabad ประเทศ อินเดีย: 8-14 ธ.ค.55)

ได้แก่ทีม

“อกาลิโก”  ประกอบด้วย นายปริญญา สามารถ จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนายณัทกร มณีวรรณ จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

011

 

 

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว เปิดรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 17- 23 ปี และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อต่อยอดความคิดผ่านกิจกรรมมากมายจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร นักวิชาการ และอาจารย์มหาวิทยาลัย พร้อมค้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศ เยอรมนี และอินเดีย ต่อไป

 

หน้าที่ 15 จาก 21