สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดงาน

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินทรงเปิดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555" พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน ในการนี้ทรงพระราชทานรางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ

 อพวช.ทำข้อตกลงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือกับอ.ส.ค.

          ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ อพวช. ให้การต้อนรับนายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมเยาวชนเกี่ยวกับการบริโภคนม  ณ ไบเทค บางนา

รู้ทนพิบัติภัย!

เตรียมพร้อม ป้องกัน และเอาตัวรอดได้ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ 55

       องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เชิญชวนน้องๆ และคนไทยมาเรียนรู้และรู้เท่าทันภัยพิบัติต่างๆ ทั้งพายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม และไฟป่า ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและบนโลกใบนี้ ที่บูธนิทรรศการ "รู้ทันพิบัติภัย" (Disaster Pavilion) ภายใน"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555" สุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ไบเทค บางนา

        นิทรรศการ รู้ทันพิบัติภัย อีกหนึ่งนิทรรศการไฮไลท์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากน้องๆ และผู้เข้าชมงาน สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ทุกขณะของการเรียนรู้เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยพิบัติต่างๆ ด้วยรูปแบบของการผจญภัยเสมือนตกอยู่เหตุการณ์จริง พร้อมเทคนิคการนำเสนอระบบ 4D โดยพาผู้เข้าชมทุกท่านขึ้นนั่งรสประจำทาง Bus Simulator เพื่อเดินทางไปศึกษาธรรมชาติ แต่เหตุการณ์ไม่คาดถึงทำให้รถบัสนั้นหลุดเข้าไปอยู่ท่ามกลางพิบัติต่างๆ โดยไม่ทันตั้งตัว และนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัย ที่ต้องร่วมกันฝ่าพิบัติภัยทุกรูปแบบให้ได้ โดยรู้จักเรียนรู้จุดสังเกตสำคัญก่อนเกิดพิบัติภัยแต่ละประเภท รวมถึงวิธีการรับมือและเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ต้องเผชิญภัยนั้นๆ  ภายใต้บรรยากาศสนุกสนาน ตื่นเต้น และระทึกใจ

         หลังจากนั้น ออกมาสู่โซนนิทรรศการด้านนอกที่จำลองเหตุการณ์และความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ พร้อมข้อมูลเพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างเห็นภาพ  ก่อนเดินทางย้อนเวลาไปบนแผนที่โลกด้วยระบบ Interactive Shadow ไปดูมหาพิบัติภัยที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆ บนโลก  สามารถติดตามข่าวสารภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดของประเทศไทยและบนโลกใบนี้ผ่านข้อมูล Online Real Time พร้อมเรียนรู้สัญลักษณ์ไอคอนต่างๆ ที่ใช้ในการแจ้งเตือนภัย  ชมภาพถ่ายดาวเทียมสภาพภูมิอากาศเพื่อเรียนรู้สถิติและความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตของประเทศไทยว่าอาจจะเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นได้ หากพวกเรายังไม่หยุดการทำลายสภาพแวดล้อม  พร้อมไปทำความรู้จัก จอพยากรณ์อากาศ และรถฉุกเฉินในพื้นที่พิบัติภัยจากศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติแห่งชาติ  พบนวัตกรรมชุดดำรงชีพเพื่อการอยู่รอดในภาวะภัยพิบัติ  รวมถึงการฝึกและสร้างทักษะการรอดชีวิตในอุบัติภัยต่างๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ที่จะมาให้ความรู้ภายในบูธนิทรรศการ

          หลังจากเข้าชมนิทรรศการนี้ น้องๆ และผู้เข้าชมจะเข้าใจและไม่ตื่นตระหนกไปกับเหตุการณ์และข่าวสารของเหตุการณ์พิบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม แผ่นดินไหว และไฟป่าอย่างมีสติด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับภายในงาน  อย่าพลาด! งานนี้จัดปีละครั้งหากพลาดแล้วต้องรอปีหน้า  มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนกันที่งาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555" ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 20.00 น. (ยกเว้นวันที่ 22 สิงหาคม) ที่ไบเทค บางนา ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.nsm.or.th/nst2012 หรือ Facebook: มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 

           อพวช. ร่วมกับ ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร ด้านการสำรวจ ศึกษาวิจัย การจัดการแหล่งเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร. พิชัย สนแจ้ง ผอ. อพวช. และ ศ. ดร. ละออศรี เสนาะเมือง ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ อพวช. ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

อพวช. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์" เพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมของไทย ตลอดจนสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้สอนเพื่อสนับสนุนการทำงานทางด้านนี้ในอนาคต เมื่อระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ อพวช. ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

หน้าที่ 18 จาก 20