อพวช. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์" เพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมของไทย ตลอดจนสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้สอนเพื่อสนับสนุนการทำงานทางด้านนี้ในอนาคต เมื่อระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ อพวช. ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 ถึง 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา อพวช. ร่วมกับ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Asia – Pacific Water Museum : Concept and Development” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาถึง 10 ประเทศ ได้แก่ ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น ตัวแทนจากประเทศฝรั่งเศส ตัวแทนจากประเทศจีน ตัวแทนจากประเทศออสเตเรีย ตัวแทนจากประเทศอิหราน ตัวแทนจากประเทศซามัว ตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย ตัวแทนจากประเทศอินเดีย และตัวแทนจากประเทศเกาหลี เพื่อรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์น้ำเอเชียแปซิฟิก (Asia - Pacific Water Museum) ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่เก้า ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการ อพวช พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปลงนามความร่วมมือกับ Oil and Gas Discovery Center ประเทศบรูไน ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และพลังงาน ของบริษัท Shell Oil ประเทศบรูไน OGDC เป็นสมาชิกของ Asia Pacific Network of Science and Technology Centre (ASPAC) การร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการแลกเปลี่ยนนิทรรศการและกิจกรรมระหว่าง อพวช. และ OGD

 

 

 

           คนไทยสมัยก่อนเชื่อว่าจันทรุปราคาเกิดจากยักษ์ราหูมาอมจันทร์ หรือ กบมากินเดือน คนจีนสมัยก่อนเชื่อว่าสุริยุปราคาเกิดจากมังกรร้ายไล่เขมือบดวงอาทิตย์ หรือชนชาติอื่นๆ ก็เชื่อว่าปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นบทลงโทษมนุษย์จากเทพเจ้าหรือเทพยดาบนท้องฟ้า จึงออกมาตีกลอง จุดประทัด และทำทุกวิถีทางเพื่อไล่ให้ ยักษ์ราหู มังกร กบ หรือสิ่งต่างๆ คายดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ออกมา...ความเชื่อโบราณเหล่านี้ได้จางหายไปหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นคว้า ศึกษา และอธิบายให้เห็นถึงการเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ เหล่านี้ นอกจากนี้ ยังสามารถคำนวนได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดปรากฎการณ์ขึ้นอีกเมื่อใด ที่ไหน  ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมีคำตอบอยู่ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555" สุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ไบเทค บางนา
 
           อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานมหกรรมวิทย์ฯ ปีนี้ "นาวาวิทยาศาสตร์ ตามรอยเสด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ" ในบูธนิทรรศการ เทิดพระเกียรติฯ (Royal Pavilion) ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผู้จัดงานได้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงพระอัจฉริยภาพ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์ที่ทรงมีความเชี่ยวชาญและทรงคำนวณการเกิดสุริปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 เมื่อ 144 ปีก่อนได้อย่างแม่นยำกว่าผลที่นักดาราศาสตร์ตะวันตกได้คำนวณไว้ เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาผู้โดยเสด็จและเข้าเฝ้าฯ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นการประกาศให้โลกได้รู้จักประเทศไทยในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ และพระองค์ทรงจุดประกายแห่งวิทยาศาสตร์ให้แก่สยามประเทศ ทรงนำโลกแห่งความรู้อย่างสากลมาสู่สังคมไทย
 
           "นาวาวิทยาศาสตร์ ตามรอยเสด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ" ในบูธนิทรรศการ เทิดพระเกียรติฯ จะพาน้องๆ และผู้เช้าชมล่องนาวาวิทยาศาสตร์เลาะเลียบไปตามลำน้ำเจ้าพระยาย้อนอดีตเพื่อไปดูการเกิดสุริยุปราคาครั้งแรก ณ บ้านหว้ากอ แบบวีดีทัศน์ 360 องศา โดยมีพี่ต้นหน หุ่นหนุ่มกลาสีเรือเป็นผู้นำทางพร้อมอธิบายเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดการเดิน  เริ่มจากเรื่องราวการกำเนิดและการกำหนดเวลามาตรฐานบางกอกปานกลาง กับหอนาฬิกาหลวงแห่งแรกที่ทำให้ประเทศไทยมีเวลาที่ถูกต้องและแม่นยำเป็นครั้งแรก  ติดตาม เรียนรู้และเฝ้าสังเกตุการณ์การเปิดปรากฎการณ์ของดวงดาวและบนท้องฟ้าต่างๆ ระหว่างการเดินทาง,  รวมถึงเหตุการณ์ผจญภัยระหว่างทรงเสด็จฯ ไปยังบ้านหว้ากอ เป็นต้น ทำให้เกิดอรรถรสในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์แก่ผู้เข้าชม  นอกนากนี้ ภายในบูธยังได้สร้างบรรยากาศนิทรรศการใต้ท้องเรือเพื่อจัดแสดงองค์ความรู้ต่างๆ อาทิ การล่าอาณานิคมในสมัยรัชกาลที่ 4, การเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก และอุปกรณ์เครื่องมืออายุกว่าร้อยปีก่อนที่ทรงใช้ในการคำนวณการเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติและจัดทำแผนที่เดินเรือ โดยที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เครื่องคิดเลข
 
           อพวช. เชิญชวนน้องๆ และคนไทยมาเรียนรู้ และร่วมเทิดพระเกียรติพระอัจริยะภาพ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่บูธนิทรรศการ เทิดพระเกียรติฯ ภายใน"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555" ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 20.00 น. (ยกเว้นวันที่ 22 สิงหาคม) ที่ไบเทค บางนา  และพบกับ 2 พรีเซนเตอร์ของงาน เก้า จิรายุ และมาร์กี้ ราศรี ได้ภายในงาน ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่  www.nsm.or.th/nst2012 หรือ Facebook: มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 

      องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย นายธนากร พละชัย รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทำพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 "พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติที่พระองค์มีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยและประเทศชาติ ภายในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2555 ณ ไบเทค บางนา

หน้าที่ 19 จาก 21