อพวช. มอบความช่วยเหลือสู่สังคมท้องถิ่น โดยจัดโครงการปรับปรุงห้องสมุดและห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) โรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต. คลองห้า อ. คลองหลวง        จ. ปทุมธานี ห่างจาก อพวช. เพียง 300 เมตร เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้อย่างเพียงพอ และมีห้องพยาบาลที่มีมาตรฐานมากขึ้น นอกจากนี้ อพวช. ยังจัดกิจกรรมเสริมศึกษาและกิจกรรมนันทนาการร่วมกับนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับรณรงค์ให้พนักงาน อพวช.และภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น การร่วมบริจาคหนังสือ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ยาสามัญประจำบ้าน ของเล่น และทุนทรัพย์ เป็นต้น

            โดยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา  ดร. พิชัย สนแจ้ง ผอ. อพวช. ได้เป็นประธานในพิธีมอบห้องสมุดที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้แก่ทางโรงเรียน โดยมีนักเรียนและคนในชุมชนมาร่วมยินดี และรอใช้บริการอย่างคับคั่ง

กิจกรรมเส้นสายลายไม้

 

กิจกรรมภาพพิมพ์ ลายใบไม้รูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของใบและชนิดของใบ เป็นส่วนของพืชที่เจริญเติบโตยื่นออกมาด้านข้างของลำต้น มีลักษณะแบน มีสารสีเขียวเรียกว่า คลอโรฟิลด์ ช่วยในการสังเคราะห์แสง ความสำคัญ ใบมีหน้าที่สร้างอาหาร คายน้ำ และหายใจ ประเภทของใบแบ่งเป็นใบเดี่ยว (simpel leaf) และใบประกอบ (compound leaf)

กิจกรรมวิหค ร่อนเวหาเป็นการทำเครื่องร่อนด้วยวัสดุที่หาได้ง่าย ประหยัด และยังช่วยพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ จากหลักการที่ว่าพื้นที่โค้งงอเล็กน้อยมีความสำคัญทำให้เกิดแรงยก นอกจากนี้เครื่องร่อนยังได้รับพลังงานจากตัวนักเรียนในขณะที่นักเรียนร่อนเครื่องร่อนไปข้างหน้าและน้ำหนักที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เครื่องร่อนสามารถร่อนไปได้ไกล

กิจกรรมประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปภาพธรรมชาติ นี้เป็นการนำเอาหลักการขยายวัตถุด้วยเลนส์นูนเมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูนโดย ระยะวัตถุสั้นกว่าระยะโฟกัส แล้วภาพที่ได้เป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุทำให้สามารถดูภาพธรรมชาติ ที่บันทึกลงบนแผ่นใส่หรือแผ่นฟิล์มขนาดเล็กได้อย่างชัดเจนและสวยงาม

 

Origami 3 D ตอน: สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ในเรื่องของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเดิมรู้จักกันในชื่อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 ตีนผิวหนังบางและเปียกชื้นอยู่เสมอ พวกมันมีชีวิตอยู่ 2 ภาค คือช่วงชีวิตที่เป็น ลูกอ๊อต และช่วงตัวเต็มวัย โดยกิจกรรมชุดนี้จะสื่อผ่านสิ่งประดิษฐ์การพับกระดาษ 3 มิติ เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 
หน้าที่ 20 จาก 21