เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการจัดงาน 3rd Rajasthan Science Congress ของมหาวิทยาลัย Manipal University Jaipur มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศอินเดียได้ประกาศมอบรางวัลเกียรติยศด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้แก่ ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม ผู้มีบทบาททั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการผลักดันและขับเคลื่อนงานทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติ…
 “The concept of Dialogue in the Dark and its related trademarks are the intellectual property of Dialogue Social Enterprise GmbH.”…