นิทรรศการวิทยาศาสตร์ในดนตรี  (Music : The Sound I Saw)  จัดแสดงภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม -31 สิงหาคม 2552     เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์วิทยา ศาสตร์ยูเรก้าแห่งประเทศฟินแลนด์ โดยนิทรรศการชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ผ่านดนตรีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ ศิลปะศาสตร์ที่ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวในกาพัฒนาด้านการดนตรี  …
หน้าที่ 2 จาก 2