ส่วนที่ 1 รู้จักกับต่อและแตน ต่อและแตน : Vespids, Paper Wasps, Yellow Jackets, Hornets, Mason Wasps, Potter Wasps                ต่อและแตนเป็นแมลงมีพิษ ญาติใกล้ชิดกับผึ้งและมด มีวิวัฒนาการค่อนข้างสูง จัดอยู่ในอันดับ…
หน้าที่ 2 จาก 2