เชิญชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day 2018)   พบกับนิทรรศการในหัวข้อ  ธรรมชาติเพื่อน้ำ (Nature for Water) และร่วมกิจกรรมมากมายในงาน เช่น สร้างโลกสวยด้วยต้นไม้  สร้างฝายชะลอน้ำ  นักสืบสายน้ำ  และกิจกรรมวัฏจักรของน้ำ และการบรรยาย การบำบัดน้ำเสียด้วยพืชธรรมชาติ …
ครบรอบ 150 ปี หว้ากอ รู้ทุกเรื่องของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ในนิทรรศการดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ : ความจริง ปรากฏการณ์ ความเชื่อ และ การค้นพบ พ.ศ. 2561 ครบรอบ 150 ปี เหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…