นิทรรศการวัสดุสุดประหลาด (Strange Matter) นิทรรศการเคลื่อนที่ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ออนตาริโอ (Ontario Science Centre) ประเทศแคนาดา เป็นนิทรรศการที่ผู้ชมจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสรรพสิ่ง และสนุกไปในโลกของวัสดุที่อยู่รอบ ๆ ตัว ผ่านการทดลอง เล่น ชิ้นงานปฏิสัมพันธ์ (Interactive exhibits) และร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย  อีกทั้งเรียนรู้การทำงานของนักวัสดุศาสตร์…
    นิทรรศการอนาคตเทคโนโลยีชีวภาพโลก (World Biotechnology) เป็นนิทรรศการที่ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักทางเทคโนโลยีชีวภาพ ว่ามีบทบาทและความสำคัญต่อการดำรงชีวิตรวมถึงการดำเนินชีวิตของมนุษย์บนโลก     พบกับเรื่องราวของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความสนุกสนาน เข้าใจง่าย ที่จะทำให้คุณเข้าใจและได้เห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในยุคปัจจุบัน ทั้งทางด้านอาหารเกษตรกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน   นิทรรศการอนาคตเทคโนโลยีชีวภาพโลก ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น…
1.  นิทรรศการ Luggage Science                 นิทรรศการ  Luggage science  จัดแสดง ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา  ในเดือนสิงหาคม  ช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โดยชิ้นงานในนิทรรศการนำเสนอเรื่องราวกับวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวในบ้าน  และชีวิตประจำวัน  เรื่องของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และ…