เรื่อง “ทุ่งนาซ่า”   เรื่องย่อ เด็กบ้านทุ่งหลงรักวิทยาศาสตร์เรื่องราวของ ”จ่อย” เด็กบ้านนอก คอยทำหน้าที่ส่งข้าวให้แม่ ตามบ้านต่างๆ วันหนึ่ง “จ่อย” บังเอิญเห็น “พี่ปอนด์” นั่งดูวิดีโอเกี่ยวกับนาซ่าและดาวเคราะห์ต่างๆ “จ่อย” ไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไร จึงพยายามถามทุกคนที่รู้จัก เพื่อหาคำตอบ แต่ทุกคนกลับมองว่าเรื่องนาซ่ากับ บ้านนอกนั้น…
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จากพระราชกรณียกิจที่ทรงใช้หลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรทั่วแผ่นดินไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในชื่อชุด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน” เพื่อนำเสนอพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”…
              เช้าวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง (Total Solar Eclipse) ซึ่งแนวคลาสเต็มดวงพาดผ่านตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย และตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบางส่วน (Partial Solar…
ร่วมเรียนรู้ส่งท้ายปี 2015 ปีดินสากล (International Year of Soils) ด้วย"นิทรรศการนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" พระอัจฉริยภาพแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมยังผลให้การพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์น้ำและดิน การปรับปรุงดินเสื่อมโทรม และดินที่มีปัญหาดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เกษตรกรโดยทั่วหน้า นำไปสู่การทูลเกล้าฯถวายรางวัล  "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม"  (The Humanitarian Soil…
พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับแสงในแบบที่พวกเราคุ้นเคยและรูบแบบของแสงที่ไม่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน รู้จักกับนักคิด นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ชั้นยอดที่เป็นผู้บุกเบิก ค้นคว้าและวิจัยในความพิศวงของแสง จวบจนเทคโนโลยีในปัจจุบัน ไปรู้จักกับแสงซินโครตรอนและวิทยาการหุ่นยนต์ที่ใช้แสงในการทำงาน "นิทรรศการแสงคือชีวิต" จัดแสดงที่ห้องนิทรรศการชั่วคราว ชั้นหนึ่ง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  
หน้าที่ 1 จาก 4