อพวช. เนรมิต “นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก” ฝังความรักวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัย อพวช. เนรมิตนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์แสนสนุก” หรือ Fun Science : NSM KidsZone บนพื้นที่กว่า 300 ตร.ม. หวังสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังความรักวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 3…
ปี 2012 ได้รับการกล่าวขานทั่วโลกว่า เป็นปีที่โลกจะสูญสิ้น นิทรรศการชุดนี้ประกอบด้วยสื่อผสมต่าง ๆ ที่พร้อมจะนำคุณไปร่วมพิสูจน์ความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีดังกล่าว ทั้งประเด็น การสิ้นสุดของปฏิทินมายา ดาวเคราะห์ชนโลก สนามแม่เหล็กโลกกลับขั้ว พายุสุริยะขนาดใหญ่ถล่มโลก และ ดาวเรียงตัว รวมถึงเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของระบบสุริยะของเรา นิทรรศการชุดนี้จัดแสดง ระหว่างวันที่ 8…
   ท้องฟ้าจำลอง อพวช. เป็นท้องฟ้าจำลองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโดม 13 เมตร จำนวนเก้าอี้ 96 ที่นั่ง มีเครื่องฉายดาวแบบดิจิตอลเลนส์เดี่ยว อาศัยเลนส์ตาปลา (Fish eye) ในการสร้างภาพครึ่งทรงกลม เป็นผลิตภัณฑ์รุ่น Digitarium® Epsilon Fixed สำหรับใช้ประจำที่ ของบริษัท…
เรารู้กันแล้วว่า พื้นที่กว่า 70% บนโลกใบนี้ประกอบไปด้วยน้ำ  ขณะที่ชีวิตของเราต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิต ทั้งดื่ม กิน และใช้ แต่เรารู้หรือไม่ว่า สิ่งที่เราเรียกว่าน้ำ อาจเป็นสิ่งที่เราเห็นเพียงผ่านโดยมิได้พิจารณาอย่างถ้วนถี่ จนกว่าเราจะหยุดพินิจและพิจารณาอย่างไตร่ตรองจึงจะทำให้เรารู้ว่า น้ำ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมหัศจรรย์เพียงใด  นิทรรศการน้ำ (Water Exhibition) เป็นนิทรรศการที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อการจัดแสดงที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ…
  นิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการถาวร ชั้นที่ 6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์   ซึ่งปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงให้ทันสมัย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่คิดค้น ประดิษฐ์ สะสมและถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างกลมกลืน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เปิดบริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป  
หน้าที่ 3 จาก 4