องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่  “สุขพอดี ชีวิต ดีพอ เริ่มต้นวันนี้ที่ตัวคุณ” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี คลองห้า ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน –…
  อพวช. ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เปิดตัวนิทรรศการ “ดื่ม...ดับ” เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ พิษภัยและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ หวังลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 26 พ.ค. 2557 ณ บริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.…
หน้าที่ 4 จาก 4