พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนเมษายน 2561 พบกับนักธรรมชาติวิทยาพืช วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561ในตอน Leaves Insight : ความลับในแผ่นใบโดย Nat.ชาย (ดร.ภานุมาศ…
พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบกับนักธรรมชาติวิทยาสัตว์ทะเล วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561ในตอน Sea Cucumber Insight : ความลับใต้เกราะหนามโดย Nat.เหมียว…
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวของ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสตัฟฟ์ปูและจำลองถิ่นอาศัย” เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสตัฟฟ์ปูและการจำลองถิ่นอาศัยของปูเพื่อการจัดแสดง จากนักวิชาการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ซึ่งการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา…
พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านกระดูกและสัตว์ดึกดำบรรพ์ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561ในตอน Bone Insight : ความลับในโครงกระดูกโดย Nat.ปู (ชลวิทย์…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดเสวนา เรื่อง “สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่สำคัญอย่างไรกับคนไทยและโลกในยุค 4.0” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจและประชาชนทั่วไป รวมถึงส่งเสริมและกระตุ้นศาสตร์ด้านการศึกษาธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมฉลองครบรอบสถาปนา 23 ปี ของ อพวช. เปิดเผยข้อมูลการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่กว่า 73…
หน้าที่ 1 จาก 8