รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนกันยายน 2560 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560ในตอน The Conqueror of Venom : ผู้พิชิตพิษร้ายโดย…
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการ เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "รู้ทันพิษในชีวิตประวัน" Too close to Ignore: Animal and Mushroom toxins in Everyday Life ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง…
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง "ท่องโลกกาลเวลาตามหายักษ์ใหญ่ใต้ทะเล" (Diving with Sea Monsters: From Past to Present) ขึ้น เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาในนิทรรศการยักษ์ใหญ่ใต้ทะเลลึก (Monsters of the…
รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนสิงหาคม 2560 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านปลา วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560ในตอน Spashing Fins : สะบัดครีบ ตะลุยคลื่นโดย Nat.นาย (ดร.วีระ…
รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านสตั๊ฟฟ์สัตว์ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560ในตอน A Journey After the End : ร่างเก่า…
หน้าที่ 3 จาก 8