องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ในงาน Open House พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และวันทะเลโลก (World Ocean Day) จัดเต็มนิทรรศการ และกิจกรรมด้านธรรมชาติ ในชื่อ…
  รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนมิถุนายน 2560   พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านนก วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560ในตอน Free Wings,Fly High : อิสระบนฟ้ากว้างโดย…
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ได้จัดกิจกรรม นักธรรมชาติรุ่นเยาว์ (The Junior Naturalist) เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เป็นประโยชน์ เพื่อเรียนรู้และร่วมทำงานกับนักวิชาการด้านต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติผ่านการลงมือทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยา เพียงหนึ่งวันของการทำงานอาจจุดประกายให้เยาวชนสนใจงานด้านธรรมชาติวิทยา เพื่อต่อยอดงานด้านธรรมชาติวิทยาในอนาคตต่อไป โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 13 พฤษภาคม…
รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนพฤษภาคม 2560   พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านผีเสื้อ วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560ในตอน Colourful Wings : สีสันของปีกสวยโดย Nat.หน่อย (ทัศนัย…
รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนเมษายน 2560   พบกับนักธรรมชาติวิทยาพืชใบเลี้ยงคู่ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560ในตอน Wide Wild Woods : ใต้ร่มไทรใหญ่โดย Nat.ชาย…
หน้าที่ 4 จาก 8