รายละเอียดกิจกรรมThe Research Show by Naturalist" ประจำเดือนมีนาคม 2560   พบกับนักธรรมชาติวิทยาสัตว์ดึกดำบรรพ์   วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560ในตอน Digging up the Bones : ไขปริศนาชีวิวัฒน์โดย…
           พบกับ กิจกรรม นักธรรมชาติรุ่นเยาว์ (The Junior Naturalist) ที่น้องๆเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 10 - 18 ปีจะได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดมาเรียนรู้และร่วมทำงานกับนักวิชาการด้านต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาโดยน้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติผ่านการลงมือทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวันของการทำงาน เพื่อจุดประกายให้เยาวชนสนใจงานด้านธรรมชาติวิทยาเพิ่มมากขึ้น มาร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านธรรมชาติวิทยา…
     ขอเชิญมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจไปกับกิจกรรมด้านธรรมชาติวิทยา โดยกิจกรรมจะเน้นให้เยาวชนและผู้เข้าชมได้มีการฝึกทักษะด้านธรรมชาติ จากวิทยากรผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรรมชาติวิทยา โดยรายละเอียดกิจกรรม Research Show by Naturalist ประจำเดือนมกราคม 2560 มีดังนี้   นักธรรมชาติวิทยาด้านสัตว์ทะเล วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 (ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา)ในตอน…
  รายละเอียดกิจกรรมThe Research Show by Naturalist" ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559ในตอน Mammal Care-Taker : ผู้พิทักษ์ (ตัวอย่าง) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดย Nat.บอย (ยุทธพงษ์…
รายละเอียดกิจกรรมThe Research Show by Naturalist" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559     พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านไม่มีกระดูกสันหลัง   วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 พบกับ Nat. เหน่ง (บังอร ช่างหลอม)ในตอน…
หน้าที่ 5 จาก 7