รายละเอียดกิจกรรมThe Research Show by Naturalist" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559     พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านไม่มีกระดูกสันหลัง   วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 พบกับ Nat. เหน่ง (บังอร ช่างหลอม)ในตอน…
รายละเอียดกิจกรรมThe Research Show by Naturalist" ประจำเดือนตุลาคม 2559   พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านการสตั๊ฟฟ์สัตว์ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 พบกับ Nat. โบว์ (ภัทรียา สร้อยอินทร์)ตอน Walking Helmet…
รายละเอียดกิจกรรม   วันเสาร์ที่ 3 กันยนยน 2559 พบกับ Nat. หน่อย (วันชัย สุขเกษม)ในตอน Slow Life, Giant Fish : ชีวิตลั้นลาของโมลาโมล่า     วันเสาร์ที่…
       พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ขอเชิญผู้สนใจศึกษาการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดปูในประเทศไทย” (Taxonomy and Species Identification of Crab in Thailand) เพื่อเรียนรู้เทคนิคและเสริมทักษะด้านการจำแนกปูในประเทศไทย ตามหลักอนุกรมวิธาน รวมถึงผู้สนใจการศึกษาวิจัยปูในประเทศไทย…
         กิจกรรม The Research Show by Naturalist และ Friend of Naturalist Show รอบพิเศษสุด!!! ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2559 ณ…
หน้าที่ 6 จาก 8