รายละเอียดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 พบกับ Nat. ชาย (ดร.ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ)ในตอน Blooming Blossom: บุษบาเริงร่า   วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559พบกับ Nat.…
  พบกับ The Research Show by Naturalist ประจำเดือนกรกฎาคม 2559   รายละเอียดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 พบกับ Nat. เหมียว (ดร.อารมณ์ มุจรินทร์)ในตอน…
         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)จะจัดการฝึกอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การจำแนกไม้สกุลมะเดื่อ” (Workshop on Figs Identification) ในระหว่าง วันที่ 15 -17 กรกฎาคม 2558 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี…
      องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสตั๊ฟฟ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก – ขนาดกลาง” หวังให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และสร้างเครือข่ายสำหรับงานด้านการสตั๊ฟฟ์สัตว์ในประเทศไทย สมัครด่วน ! รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น ปทุมธานี / 26…
 ไปรษณีย์ไทยจับมือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ร่วมปฏิบัติการอ๊บอ๊บจับกบใส่แสตมป์ พร้อมเปิดตัวแสตมป์ชุดสัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก ชวนน้องๆ มาเรียนรู้เรื่องกบสารพัดชนิด ผ่านนิทรรศการแสตมป์ พร้อมกิจกรรมให้ความรู้และความสนุกมากมาย           นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ของ อพวช.…
หน้าที่ 7 จาก 8