พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านพืชใบเลี้ยงเดี่ยว วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560ในตอน Roaming Around the Field : ทุ่งหญ้าไร้ขอบเขตโดย…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดตัว “สวนพรรณพืชพิษ” พืชที่มีพิษที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน และพรรณพืชมีพิษที่หาดูได้ยาก พร้อมนำนิทรรศการ “สารพัดพิษ” (Biotoxin) นิทรรศการ ยอดนิยมจากการจัดอันดับในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 กลับมาจัดแสดงให้ชมอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560 – 14…
พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านสัตว์น้ำ   วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560ในตอน Aquatic Detective : สืบเสาะเลาะโดย Nat.แดน…
รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนตุลาคม 2560 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านมด วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560ในตอน All About Ant : เรียนรู้สู้อย่างมดโดย Nat.วี (ดร.วียะวัฒนะ…
  รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนกันยายน 2560 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560ในตอน The Conqueror of Venom : ผู้พิชิตพิษร้ายโดย…
หน้าที่ 2 จาก 7