เปิดสัมมนา/๑ มีนาคม ๒๕๖๐--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Science and Governance of Solar Radiation Management โดยมี ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คนที่สามจากขวา) ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย…
กระทรวงวิทย์ โดย อพวช. ร่วมกับโครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" เปิดพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ "Enjoy Maker Space” ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพมหานคร สร้างพื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการของเยาวชน…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่าคืน เพือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปิดประสบการณ์ใหม่... กับ พิพิธภัณฑ์ฯ ยามค่ำคืนNight at the Museumรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ@จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 - 20.30 น.ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี พญาไท เขตปทุมวัน กทม. ขอเชิญพบกับ- ชมวีดีทัศน์เกิดพระเกียรติ "องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากพระอัจริยภาพสู่ปวงชนชาวไทย"- นิทรรศการ ดังนี้       - "สนุกกับ 10 อาชีพวิทยาศาสตร์" (Enjoy Science Careers)       - อยู่กับยุง (Living with Mosquitoes)       - การเดินทางของบิต (Journey of Bits)- กิจกรรม Miracle of Light กิจกรรมพิเศษ- 16 ธ.ค. 59 เปิดฟ้าคว้าดาว (Reach for the Star)- 17 ธ.ค. 59 เสวนากับนักธรรมชาติวิทยา เรื่อง สัตว์แห่งรัตติกาลและถิ่นที่อยู่ (Nocturnal Creature and Where to Find Them) << โปรดจองล่วงหน้า ที่ facebook fanpage : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum- 18 ธ.ค.59 บทเรียนในความมืด ตอน Sensing in the dark_________________ติดต่อสอบถาม 0-2160-535-6
     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยการสนับสนุนของ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์คมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พัฒนานิทรรศการ “การเดินทางของบิต…
กรุงเทพฯ /23 กันยายน 2559 –นายสาคร  ชนะไพฑูรย์ (คนที่ 2 จากขวา) รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน…
หน้าที่ 1 จาก 4