ขอเชิญหนูน้อยมาร่วมสร้างสรรค์จินตนาการและพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ได้ในกิจกรรม “Animal Finger Puppets” ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน – ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก…
เรียนรู้และร่วมสนุกไปกับการทดลอง เกี่ยวกับความหนาแน่นของของเหลวได้ในกิจกรรม “ฟองเต้นระบำ” ณ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน – ตุลาคม 2558  เวลา 09.30 - 16.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด…
ปฏิทินไทย เป็นปฏิทินแบบจันทรคติ คือ อาศัยการสังเกตดวงจันทร์ เพื่อกำหนด วัน เดือน ปี ใช้หาดิถีดวงจันทร์ วันข้างขึ้น – ข้างแรม เทียบกับปฏิทินแบบปัจจุบัน หรือ แบบสุริยคติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2099 คิดค้นและสิทธิบัตรโดย ลอย…
กิจกรรมสืบสานงานสาน ร่วมสนุกและเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในเรื่องของการสาน เรียนรู้ถึงคุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติ ที่น่ามหัศจรรย์ที่ถูกใช้ในงานหัตถกรรมของไทย ผ่านของเล่นในแบบต่างๆ ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคมม 2558 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ…
เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานที่แสนมหัศจรรย์ของดวงตา ผ่านแสงสีที่ซ่อนไว้ภายใต้แผ่นหมุนสีขาว-ดำ กับกิจกรรม “เบนแฮมดิสก์ CD” ทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ…
หน้าที่ 1 จาก 4