กิจกรรมแสดงสาธิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สนุกกับ Illusion เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น และการเกิดภาพลวงตาต่าง ๆ ได้ในกิจกรรม “สนุกกับ Illusion”  ณ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.   ทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน –…
กิจกรรมแสดงสาธิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง Flubber จอมดึ๋ง เรียนรู้เกี่ยวกับพอลิเมอร์และคุณสมบัติของพอลิเมอร์ ในกิจกรรม “Flubber จอมดึ๋ง” ที่จะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก ณ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.   ทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม…
 กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เรื่อง แกะหนังแต้มสี สืบสานงานหนังตะลุง เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการแกะหนังตะลุงที่เป็นภูมิปัญญาไทยอันชาญฉลาดสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์ในเรื่องของแสงและเงาจากการแสดงของหนังตะลุง ณ ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.   ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 -…
หน้าที่ 4 จาก 4