ขอเชิญหนูน้อยมาร่วมพัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วง ไปกับกิจกรรม “ตุ๊กตากลิ้งม้วน” ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.…
สนุกและลงมือทำด้วยตนเอง กับกิจกรรม ของเล่นภูมิปัญญาไทย“หนอนดิน” พร้อมเรียนรู้เรื่องพลังงานที่เกิดจากหนังยางบิดเป็นเกลียวทำให้หนอนวิ่งไปข้างหน้า ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับสปริง ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด…
สนุกับกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจปรากฎการณ์ธรรมชาติที่แสนมหัศจัรรย์ ผ่านกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (Science for Kids) เรื่อง รุ้ง 7 สี ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2558 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก ชั้น…
กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เรื่องคอปเตอร์ไม้ไผ่ เรียนรู้ทักษะ กระบวนการ และวิธีการประดิษฐ์คอปเตอร์ไม้ไผ่การละเล่นของไทยในสมัยก่อน ว่าเป็นอย่างไรด้วยไม้ไผ่วัสดุพื้นบ้านที่หาได้ทั่วทุกภูมิภาคของไทย ณ ชั้น 6 นิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2558  เวลา 10.00 - 16.00 น.(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)
เรียนรู้กับท้องฟ้าจำลองแบบ 2 มิติ ในอุปกรณ์อย่างง่ายที่ช่วยในการสังเกตการณ์ท้องฟ้าในยามค่ำคืนกับกิจกรรม “แผนที่ดาว” ณ ชั้น 1 บริเวณทางเข้า Science Dome พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ทุกวัน (เว้นวันจันทร์ ) ตลอดเดือนมิถุนายน 2558  เวลา 10.00 - 16.00 น.…
หน้าที่ 2 จาก 4