กิจกรรมเส้นสายลายไม้   กิจกรรมภาพพิมพ์ ลายใบไม้รูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของใบและชนิดของใบ เป็นส่วนของพืชที่เจริญเติบโตยื่นออกมาด้านข้างของลำต้น มีลักษณะแบน มีสารสีเขียวเรียกว่า คลอโรฟิลด์ ช่วยในการสังเคราะห์แสง ความสำคัญ ใบมีหน้าที่สร้างอาหาร คายน้ำ และหายใจ ประเภทของใบแบ่งเป็นใบเดี่ยว (simpel leaf) และใบประกอบ (compound leaf)
  Origami 3 D ตอน: สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ในเรื่องของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเดิมรู้จักกันในชื่อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 ตีนผิวหนังบางและเปียกชื้นอยู่เสมอ พวกมันมีชีวิตอยู่ 2 ภาค คือช่วงชีวิตที่เป็น ลูกอ๊อต และช่วงตัวเต็มวัย โดยกิจกรรมชุดนี้จะสื่อผ่านสิ่งประดิษฐ์การพับกระดาษ 3 มิติ เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 
กิจกรรมประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปภาพธรรมชาติ นี้เป็นการนำเอาหลักการขยายวัตถุด้วยเลนส์นูนเมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูนโดย ระยะวัตถุสั้นกว่าระยะโฟกัส แล้วภาพที่ได้เป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุทำให้สามารถดูภาพธรรมชาติ ที่บันทึกลงบนแผ่นใส่หรือแผ่นฟิล์มขนาดเล็กได้อย่างชัดเจนและสวยงาม
กิจกรรมวิหค ร่อนเวหาเป็นการทำเครื่องร่อนด้วยวัสดุที่หาได้ง่าย ประหยัด และยังช่วยพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ จากหลักการที่ว่าพื้นที่โค้งงอเล็กน้อยมีความสำคัญทำให้เกิดแรงยก นอกจากนี้เครื่องร่อนยังได้รับพลังงานจากตัวนักเรียนในขณะที่นักเรียนร่อนเครื่องร่อนไปข้างหน้าและน้ำหนักที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เครื่องร่อนสามารถร่อนไปได้ไกล
 กิจกรรมแม่เหล็กหยดน้ำ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้หลักการมองผ่านหยดน้ำเปรียบเสมือนการมองผ่านแว่นขยาย ถ้าใช้หยดน้ำนั้นต่างแว่นขยายส่องดูวัตถุต่าง ๆ โดยเฉพาะตัวหนังสือ โดยส่องดูที่ระยะต่าง ๆ จะเห็นว่าตัวหนังสือขยายขนาดแตกต่างกันไป ถ้านำวัตถุโปร่งใส ทรงโค้งนูนมาส่องดูวัตถุต่าง ๆ ก็จะเห็นภาพวัตถุขยายขนาดขึ้นเช่นกัน