Cold mice may be skewing cancer tests หนูทดลองซึ่งอยู่ภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทำให้ผลทดสอบด้านมะเร็งบิดเบือนไป
พบแผ่นดินไหวขนาด 5.7 ริกเตอร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ยังไม่พบความเสียหาย
พายุทอร์นาโดพัดถล่มหลายพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา
ภูเขาไฟสินาบังและเมราปีในอินโดนีเซียปะทุพร้อมกันสองแห่ง
หน้าที่ 430 จาก 430