ขอเชิญ ครู อาจารย์ และผู้สอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ การสอนวิทยาศาสตร์อย่างสนุก: แรงและตารางธาตุ “Teaching Fun Science: Force and Periodic Table of Elements” ระหว่างวันที่ 1…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันที่ 10 – 11 มี.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม สำรอง (กรณีมีผู้สละสิทธิ์) -- กำหนดการ อบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ >>Click -- แผนที่และการเดินทาง ไป จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3…
กิจกรรมเสวนา เรื่อง “Future is NOW”วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560ห้องแอมเบอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี…
ขอเชิญครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Maker Space : กิจกรรมเสริมศึกษาแนวใหม่สำหรับเยาวชนในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560ณ ห้องแอมเบอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี   แบบตอบรับ >>ดาวน์โหลด  รายละเอียดโครงการ>>ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1 จาก 4