การแสดงทางวิทยาศาสตร์ของจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช อาคารจามจุรี สแควร์ สามย่าน จำนวนผู้ชม 150 ที่นั่งต่อรอบ  เวลา 11.00 น., 13.00 น. ชุดที่ 1 ไมโครเวฟโชว์ เป็นการแสดงที่พูดถึงเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร เกร็ดความรู้และปัญหาของการสื่อสาร ใกล้ๆตัว ที่เราพบอยู่บ่อย…
ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จำนวนผู้ชม 100 ที่นั่ง จัดแสดงวันละ 2 รอบ เวลา 11.00, 14.00 น. การแสดงใช้เวลาประมาณ  30 – 40  นาที ชุดที่ 1 ธรรมชาติมหัศจรรย์…
ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้ชม 200 ที่นั่ง จัดแสดงวันละ 2 รอบ เวลา 10.00, 13.00 น. การแสดงใช้เวลาประมาณ  30 – 40  นาที   ชุดที่ 1 เฮลโลโชว์…
การแสดงทางวิทยาศาสตร์Science shows หรือ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เป็นการนำหลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาทิ เรื่องของตัวเรา แสง เสียง ไฟฟ้า เคมี ฯลฯ มาประยุกต์เป็นการแสดงที่เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการแสดง การแสดงนี้ทำให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนเก่งเท่านั้น ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นความรู้เกี่ยวกับตัวเราและสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา การเรียนรู้หรือการทดลองนั้นก็ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ…