ขอเชิญชวนน้องๆที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในครั้งที่แล้ว เข้าร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับของเล่นแนววินเทจ พร้อมรับสาระความรู้มากมายที่แฝงอยู่ในของเล่นในกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน เล่น ... เรียน ... รู้ วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทยและอีกหนึ่งค่ายสำหรับน้องๆจะได้สนุกกับคณิตศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัว และประดิษฐ์ของเล่นที่ท้าทายความคิดและจินตนาการ พร้อมเกมล์การแข่งขันทางคณิตศาสตร์ที่ทั้งสนุกสนานและฝึกเชาว์ปัญญา  ดาวน์โหลด รายละเอียด และใบสมัคร ตามลิงค์ด้านล่างนะคะ        
ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วันสำหรับครอบครัว (Science Family Day Camp) ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน จุดประกายความอยากรู้อยากเห็น พร้อมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยค่ายวิทยาศาสตร์กับ อพวช. รูปแบบใหม่สำหรับครอบครัว ที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองและน้องๆ จะได้เรียนรู้และค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกันในค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1…
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนซึ่งจะนำไปสู่การเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรมเสริมศึกษา ในรูปแบบค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในหัวข้อความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม สะเต็มศึกษา รวมทั้งด้านธรรมชาติวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ การค้นหาข้อมูล การคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ และการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และทางสังคมให้กับเยาวชน…