เรื่อง ผจญภัยไปกับชาร์ลส์  ดาร์วิน                 เป็นละครที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ชาร์ลส์ ดาร์วิน บิดาแห่งนักธรรมวิทยา ผู้ทำการปฏิวัติความเชื่อเดิม ๆ เกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิต และเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการ อันเป็นรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่ในปัจจุบัน  เนื้อหาของละครจะเสนอเรื่องราวของชาร์ลส์ ดาร์วิน ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปกับเรือ HMS.Begle…