มนุษย์ต่างดาว (Alien) คือ คำที่เกิดจากจินตนาการในนิยายวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เรียก สิ่งมีชีวิตนอกโลกที่อาศัยอยู่บนดาวดวงอื่น คำว่า ‘มนุษย์ต่างดาว’ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ว่า Alien มีรากศัพท์มาจากคำว่า Allus ในภาษาละติน (Latin) แปลว่า อื่นๆ (Other) ซึ่งมนุษย์ต่างดาวนั้นไม่จำเป็นต้องมีรูปร่าง หน้าตา…
ไครโอนิกส์ (Cryonics) คือ กระบวนการ หรือ วิธีการในการแช่แข็งร่างของสิ่งมีชีวิตที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นการคงสภาพเซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายได้เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากไม่สามารถรักษาได้ในปัจจุบัน จึงรอความหวังที่สิ่งมีชีวิตนั้นจะคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยวิธีการรักษาโดยใช้วิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น สามารถแช่แข็งร่างกายของมนุษย์ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหรือเกิดอุบัติเหตุ ด้วยไนโตรเจนเหลวภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า -196 องศาเซลเซียส ทั้งนี้คำว่า ‘ไครโอ’ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ว่า kryos…
หน้าที่ 3 จาก 3