คาร์ล อีธาน แอ็คเลย์ (Carl Ethan Akeley) เกิด 19 พฤษภาคม พ.ศ.2407 ปัจจุบันงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานปูนจะใช้เครื่องพ่นปูนฉาบเพราะสะดวก ประหยัดเวลา และไม่มีเศษปูนร่วงหล่นขณะทำการก่อสร้าง ไม่น่าเชื่อว่าเทคนิคการพ่นปูนฉาบมาจากเทคนิคการทำงานด้านการสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy) ซึ่งคาร์ล อีธาน แอ็คเลย์ นักสตัฟฟ์สัตว์ ชาวอเมริกัน…
ไลโอเนล ลูคิน (Lionel Lukin) เกิด 18 พฤษภาคม พ.ศ.2285 ในอดีต การคมนาคมทางน้ำเป็นหัวใจสำคัญในการค้าขาย และเรือที่ใช้เป็นเรือไม้ขนาดเล็กและใช้แรงคนเป็นฝีพายในการขับเคลื่อน บ่อยครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุเรือล่มทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ไลโอเนล ลูคิน วิศวกรชาวอังกฤษ มองเห็นปัญหาดังกล่าวและนำไปสู่การออกแบบและประดิษฐ์เรือชูชีพ ก่อนการประดิษฐ์เรือชูชีพ ในปี พ.ศ.2310 ลูคิน…
ชอยเลอร์ วีลเลอร์ (Schuyler Wheeler) เกิด 17 พฤษภาคม พ.ศ.2403 พัดลมไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากจะช่วยคลายความร้อนจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวแล้ว หลักการของพัดลมไฟฟ้ายังเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายความร้อน ที่ถูกใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จนถึงระบบระบายความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พัดลมไฟฟ้าเครื่องแรกของโลกเกิดขึ้นจากการประดิษฐ์ของ ชอยเลอร์ วีลเลอร์ วิศวกรชาวอเมริกัน ที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากวิทยาลัยโคลัมเบีย  โดยก่อนการประดิษฐ์พัดลมไฟฟ้า วีลเลอร์…
เดวิด ฮิวจ์ส (David Hughes) เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2374   วันนี้ เมื่อ184 ปีที่แล้ว เดวิด ฮิวจ์ส ลืมตาดูโลกที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ฮิวจ์ส คือนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆที่คิดค้นระบบการสื่อสารไร้สาย ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาทางด้านการสื่อสารไร้พรมแดนในปัจจุบัน   …
หน้าที่ 7 จาก 7