ชื่อบทความ รายงานการศึกษาเบื้องต้นความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรของประเทศไทย
ชื่อผู้เขียน ประทีป ด้วงแค ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ วียะวัฒน์ ใจตรง และอิงอร ไชยเยศ
ชื่อวารสาร เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง อนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดพิมพ์/เผยแพร่โดย -
ปีที่พิมพ์ 2551
ปีที่ -
ฉบับที่ -
หน้าที่ -

วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2558 00:00

The Utilization of Ficus Obpyramidata King in Lacal Knowledge

ชื่อบทความ The Utilization of Ficus Obpyramidata King in Lacal Knowledge
ชื่อผู้เขียน Chantrasuwan B. and S. Thong –Areee
ชื่อวารสาร The Thailand Natural History Museum Journal
จัดพิมพ์/เผยแพร่โดย -
ปีที่พิมพ์ 2007
ปีที่ -
ฉบับที่ -
หน้าที่ 59-61

วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2558 00:00

Five species of Ficus (Moraceae) new for Thailand

ชื่อบทความ Five species of Ficus (Moraceae) new for Thailand
ชื่อผู้เขียน Chantrasuwan B. and S. Thong –Areee
ชื่อวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany)
จัดพิมพ์/เผยแพร่โดย -
ปีที่พิมพ์ 2006
ปีที่ -
ฉบับที่ -
หน้าที่ 25-37

วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2558 00:00

Known edible fig plants in Khao Nan national park ,Nakhon Si Thammarat Province,Peninsular Thailand

ชื่อบทความ Known edible fig plants in Khao Nan national park ,Nakhon Si Thammarat Province,Peninsular Thailand
ชื่อผู้เขียน Chantrasuwan B. and ANAN CHARERNSOOK
ชื่อวารสาร The Thailand Natural History Museum Journal
จัดพิมพ์/เผยแพร่โดย -
ปีที่พิมพ์ 2008
ปีที่ -
ฉบับที่ -
หน้าที่ 75-78

ชื่อบทความ Species Diversity and Habitat Suitabilty Assessment for Genus Ficus in Mea Klong Wetershed Research Station , Amphoe Thong Pha Phum , Changwat Kanchanaburi
ชื่อผู้เขียน Chantrasuwan B. DOKRAK MAROD and SURA PATTANAKIAT
ชื่อวารสาร The Thailand Natural History Museum Journal
จัดพิมพ์/เผยแพร่โดย -
ปีที่พิมพ์ 2007
ปีที่ -
ฉบับที่ -
หน้าที่ 43-54

หน้าที่ 3 จาก 6