วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2558 00:00

An Enumeration of the Vascular Plants of Mount Tabunan,Gebu Island,Philippines

ชื่อบทความ An Enumeration of the Vascular Plants of Mount Tabunan,Gebu Island,Philippines
ชื่อผู้เขียน Geofe O. Cadiz*1,and Inocencio E.Buot Jr2
ชื่อวารสาร The Thailand Natural History Museum Journal 4(2)
จัดพิมพ์/เผยแพร่โดย National Science Museum, Thailand
ปีที่พิมพ์ December 2010
ปีที่  
ฉบับที่  
หน้าที่ 71-77

ชื่อบทความ Species Diversity and Habitat Suitabilty Assessment for Genus FICUS in Mae Klong Watershed Research Station, Amphoe Thong Pha Phum, Changwat Kanchanaburi
ชื่อผู้เขียน BHANUMAS CHANTARASUWAN DOKRAK MAROD AND SURA PATTANAKIAT
ชื่อวารสาร The Thailand Natural History Museum Jounal
จัดพิมพ์/เผยแพร่โดย National Science Museum
ปีที่พิมพ์ 2007
ปีที่  
ฉบับที่  
หน้าที่ 43-54

วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2558 00:00

Five species of Ficus (Moraceae) new for Thailand

ชื่อบทความ Five species of Ficus (Moraceae) new for Thailand
ชื่อผู้เขียน BHANUMAS CHANTARASUWAN AND SIRIPORN THONG-AREE
ชื่อวารสาร THAI FOR.BULL
จัดพิมพ์/เผยแพร่โดย  
ปีที่พิมพ์  
ปีที่ 2006
ฉบับที่  
หน้าที่ 25-37

ชื่อบทความ รายงานการศึกษาเบื้องต้นความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรของประเทศไทย
ชื่อผู้เขียน ประทีป ด้วงแค ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ วียะวัฒน์ ใจตรง อิงอร ไชยเยศ
ชื่อวารสาร เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง อนุวัดสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดพิมพ์/เผยแพร่โดย  
ปีที่พิมพ์  
ปีที่ 2551
ฉบับที่  
หน้าที่

วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2558 00:00

The Utilization of Ficus Obpyramidata King in Lacal Knowledge

ชื่อบทความ The Utilization of Ficus Obpyramidata King in Lacal Knowledge
ชื่อผู้เขียน BHANUMAS CHANTARASUWAN AND SIRIPORN THONG-AREE
ชื่อวารสาร The Thailand Natural History Museum Jounal
จัดพิมพ์/เผยแพร่โดย -
ปีที่พิมพ์ 2007
ปีที่ -
ฉบับที่  
หน้าที่ 59-61

หน้าที่ 2 จาก 6