"โมเดลแผนที่ดวงจันทร์" ดวงจันทร์ Moon เป็นบริวารตามธรรมชาติดวงเดียวของโลก มีลักษณะคล้ายดาวพุธ คือมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางมาก แทบเป็นสูญญากาศ ทำให้พื้นผิวเป็นหลุมบ่อมากมาย เนื่องจากถูกชนจากอุกาบาต มนุษย์ได้จินตนาการพื้นผิวของดวงจันทร์เป็นรูปร่างต่างๆ เช่น กระต่าย คนแก่ตำข้าว คนแก่นั่งปั่นด้าย เป็นต้น    คำว่า จันทร์ นั้นเป็นคำศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต (चंद्र อ่านว่า…
กิจกรรมดาราศาสตร์น่ารู้ แผนที่ดาว    แผนที่ดาว แผนที่ดาวเป็นการจำลองท้องฟ้าแบบ 2 มิติ เป็นอุปกรณ์อย่างง่าย ที่ช่วยในการวางแผนและ สังเกตการณ์ท้องฟ้า แผนที่ดาววงกลมแบบหมุน ประกอบด้วย แผ่นกระดาษสองใบคือ แผ่นแผนที่ดาว (แผ่นล่าง) และ แผ่นขอบฟ้า (แผ่นบน) ซ้อนกันอยู่ และยึดติดกันด้วยหมุดยึดที่ตรงจุดศูนย์กลาง…
หากเราเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืน เราอาจพบเจอดาวตก หรือ Shooting star ที่มีลักษณะเป็นเส้นแสงสว่างเคลื่อนที่พาดผ่านท้องฟ้า ดาวตก คือสะเก็ดดาว (Meteoroid) ที่ลุกไหม้ในชั้นบรรยากาศโลก เมื่อสะเก็ดดาวที่ลอยอยู่ในอวกาศเข้าใกล้โลก แรงดึงดูดของโลกจะทำการดึงสะเก็ดดาวเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก ทำให้เกิดความร้อนจากการเสียดสีของสะเก็ดดาวกับชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดแสงสว่างขึ้นเป็นเส้นของดาวตก หากมีสะเก็ดดาวจำนวนมากตกลงสู่ชั้นบรรยากาศโลกพร้อมๆ กัน ทำให้เกิดดาวตกมากมายอย่างต่อเนื่อง จะถูกเรียกว่า ปรากฏการณ์ฝนดาวตก (Meteor shower)…
    เรารู้จักดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่มีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายอาศัยอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้น คือ โลก นั่นอาจจะใช่ แต่ไกลออกไปนอกระบบสุริยะ อาจมีดาวเคราะห์ที่อาจมีสิ่งมีชีวิตเหมือนกับโลกของเรา นี่คือคำถามที่เรายังต้องหาคำตอบต่อไป ข้อสันนิษฐานดังกล่าวนำไปสู่การสำรวจค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ เหมือนกับโลกของเรา ลองจินตนาการถึงดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ที่มีอาจมีลักษณะทางกายภาพ และทางชีวะเคมี ที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ ดาวเคราะห์ในจินตนาการนี้จะต้องมีน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เอื้อให้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้คล้ายกับโลกของเรา มนุษย์คิดถึงเรื่องสิ่งมีชีวิตในดาวเคราะห์ดวงอื่นในเอกภพ…