พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่เข้าถึงได้ในทุกพื้นที่  อานุภาพ สกุลงาม1 เราเข้าพิพิธภัณฑ์ หรือ ศูนย์การเรียนรู้ ไปทำไมคำตอบน่าจะหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ตอบเป็นใคร เพศอะไร อายุเท่าไร พื้นฐานการศึกษาเป็นอย่างไร ทัศนคติต่อเรื่องราวต่างๆเป็นอย่างไร รวมถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนคนนั้นเป็นอย่างไร ไม่ว่าคำตอบจะออกมาในรูปแบบใด การเข้าพิพิธภัณฑ์ ก็คือการพักผ่อนและเรียนรู้ด้วยตนเอง พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เปิดกว้างให้ผู้คนหลากหลายเข้ามาด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่าง ในมุมมองของคนทำพิพิธภัณฑ์…
ความต่างของ “มิไรคาน” กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาแห่งชาติ ในประเทศญี่ปุ่น อานุภาพ สกุลงามกองวิชาการวิทยาศาสตร์, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำหรับคนทำงานแล้ว การได้ไปเรียนรู้วิธีการทำงานของหน่วยงานประเภทเดียวกัน หรือคล้ายกัน น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ทำงานนั้นพอสมควร ครั้งนี้ก็เช่นกัน ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่มีภาพลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในความรับรู้ของคนทั่วไป ซึ่งหลังจากสัมผัสแล้วก็ไม่ผิดไปจากการรับรู้ของคนทั่วไปเลย แต่หากคิดว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นจะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการนำเสนอนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัย ไฮเทค และตื่นตาตื่นใจ ความคิดนี้อาจสร้างความผิดหวังเล็กๆ กับผู้คนที่มีแนวคิดแบบนี้ก็ได้…
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ใน “มิไรคาน” ประเทศญี่ปุ่น1    อานุภาพ สกุลงาม2     ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum) หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (Science Centre) ใดๆ ก็ตาม พนักงานที่ทำหน้าที่หลักในหน่วยงานดังกล่าวก็คือ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำหรับในประเทศไทย…
  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กับแนวคิดเรื่อง STEM                                …
  ทำพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต : เรียนรู้จาก สถาบันวิทยาศาสตร์แคลิฟอร์เนีย อานุภาพ สกุลงาม แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่ผ่านมา ภายใต้ความพยายามของ OECD UNESCO และสภายุโรป (Council of Europe) เป็นการสนองต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีต ในขณะที่บุคคลเรียนรู้ตลอดเวลายังมีชีวิต…