นกหวีดไม้ไผ่หรือ ปี่เสียงนก ทำจากไม้ไผ่ชนิดเดียวกับที่ใช้ทำแคน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสาน  โดยช่างทำแคนได้นำไม้ไผ่ (ไผ่เฮี๊ยะ) ที่เหลือจากการทำแคนมาทำเป็นนกหวีดไม้ไผ่   สำหรับวิธีการเล่น จะใช้ปากเป่าพร้อมกับการดึงก้านชักเข้าออกเพื่อที่จะทำให้เกิดเสียง สูง ต่ำ ที่ต่างกัน เหมือนเสียงของนก    วิธีทำก็ไม่ยาก ตัดกระบอกไม้ไผ่ ให้มีความยาวประมาณ 18 – 20…
  วิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาไทย  ตอน “กลองหนังกบ ของเล่นจากธรรมชาติ” โดย พี่ดินเผา ตึกลูกเต๋า      กลองหนังกบ เป็นเครื่องดนตรีสำหรับเด็กไว้ตีเล่นให้สนุกสนานเพลิดเพลิน ทำด้วยหนังกบ คงเลียนแบบมาจากการทำกลองของชาวบ้าน เช่น กลองยาว กลองลิเก กองเพล ฯลฯ หนังกลองดังกล่าวนี้จะทำมาจากหนังวัวหนังควาย…
วิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาไทยตอน กบไม้ ของเล่นเลียนเสียงสัตว์     กบจะร้องตอนหน้าฝน หลังจากฝนตกใหม่ๆ กบจะร้อง เพื่อเรียกคู่ของมันมาผสมพันธุ์กัน แต่ของเล่นภูมิปัญญาไทยชิ้นนี้ เป็นของเล่นที่เลียนเสียงกบหรือเขียด โดยที่น้องๆ ไม่ต้องรอหน้าฝนให้กบร้อง ของเล่นชิ้นนี้ทำให้เกิดเสียงกบได้ตลอดเวลาที่เล่น  น้องเห็นภาพแล้วก็คงร้องอ๋อ ใช้แล้วครับ “กบไม้นั่นเอง”                                       วัสดุอุปกรณ์    กบไม้นี้ ทำมาจากไม้แกะให้เป็นรูปกบ…