Drone (โดรน) หรือ อากาศยานไร้คนขับ เดิมทีโดรน คือหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางทหารที่ใช้ในการสอดแนม และในบางสถานการณ์ใช้ติดขีปนาวุธแล้วควบคุมทิศทางจากระยะไกลเพื่อโจมตีศัตรูฝั่งตรงข้ามปัจจุบันโดรนถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น -    ใช้ในการถ่ายภาพมุมสูงโดยนำกล้องมาติดตั้งที่โดรน-    ใช้ในการขนส่งสินค้าระยะใกล้-    ใช้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในการเกษตร-    ใช้สำรวจสภาพการจราจร-    ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่นการบังคับด้วยสัญญาณวิทยุ บังคับผ่านคอมพิวเตอร์ บังคับผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น ภาพจาก …
High-performance Computing หรือ การคำนวณประสิทธิภาพสูง คือ วิธีการขยายขอบเขตความสามารถในการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถประมวลคำสั่งได้เร็วขึ้นกว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยทั่วไป เพื่อการนำไปใช้งานเฉพาะทาง เช่น การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน หรือการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถสูง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการคำนวณสูงในปัจจุบัน ควรจะต้องสามารถประมวลผลคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเลขทศนิยมได้ในระดับ Teraflop (ประมาณ 1012 คำสั่ง) ต่อวินาที ภาพจาก  https://www.flickr.com/photos/argonne/8024425818/ที่มาของข้อมูล…
Data Mining หรือ การทำเหมืองข้อมูล คือชื่อเรียกกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงหรือรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (Pattern) ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลจำนวนมาก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น การใช้หลักสถิติ การใช้หลักคณิตศาสตร์ หรือการใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรม ซึ่งต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงหากชุดข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก ผลของการทำเหมืองข้อมูลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน เช่น ร้านค้าสามารถใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ขายดีในแต่ละช่วงเวลาเพื่อปรับกลยุทธ์ในการขาย เป็นต้น ภาพจาก  https://www.flickr.com/photos/maaorg/7242578014/ ที่มาของข้อมูล…
Iris Scanner หรือ ไอริส สแกนเนอร์  คือ เทคโนโลยีระบุตัวตนโดยการวิเคราะห์รูปแบบลายม่านตา และหลอดเลือดจอประสาทตา ซึ่งลายม่านตา และหลอดเลือดจอประสาทตาของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน เทคโนโลยียืนยันตัวตนของบุคคลนี้เริ่มถูกนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเฉพาะรายบุคคลในกรณีโทรศัพท์สูญหาย ภาพจาก  http://news.thaiware.com/8341.htmlที่มาของข้อมูล รู้จัก Iris Scanner ฟีเจอร์สแกนม่านตาใน Samsung Galaxy Note…
Hotspot หมายถึง จุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ซึ่งมีมากมายหลายประเภท  แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี Hotspot นิยมนำมาใช้ในสมาร์ทโฟน เพื่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต เป็นต้น ภาพจาก  https://www.verizonwireless.com/archive/mobile-living/wp-content/uploads/2016/02/4638-MLAQ-how-to-use-your-smartphone-as-a-mobile-hotspot-full-column-desktop-con-620x430-main-5.jpg ที่มาของข้อมูล (Wifi Hotspot คืออะไร ทำหน้าที่อะไร…
หน้าที่ 1 จาก 10