CD-R            ที่มารูปภาพ: http://www.watwhanboon.ac.th/Senior%20Project/images/img/109581178.jpg    ที่มารูปภาพ: http://www.mmv.ac.th/computer/cd-r1.jpg        ซีดีอาร์ (CD-R) เป็นแผ่นซีดีที่สามารถบันทึกได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ลบข้อมูลทิ้ง หรือบันทึกข้อมูลเดิมซ้ำได้ จึงเหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ต้องการแก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตาม แผ่น…
Desktop เดสก์ท็อป (Deshtop) พื้นที่หน้าจอหลักที่คุณจะเห็นหลังจากที่คุณเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของคอม พิวเตอร์พื้นที่สำหรับให้คุณทำงานเหมือนกับโต๊ะทำงานของจริง เมื่อคุณเปิดโปรแกรมหรือโฟลเดอร์ โปรแกรมหรือโฟลเดอร์ เหล่านั้นจะปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อป นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางสิ่งต่างๆ ลงบนเดสก์ท็อปได้ เช่น แฟ้มและโฟลเดอร์ และจัด เรียงสิ่งต่างๆ นั้นได้ตามที่คุณต้องการ     ที่มารูปภาพ: http://www.kafaak.com/wp-content/uploads/2012/11/win8-pro-03.jpg…
Application      แอพลิเคชั่น (Application) หรือที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า แอพ (App) เป็นโปรแกรมประยุกต์ซึ่งโปรแกรมประยุกต์เป็น โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานด้วยหน้าที่ที่เจาะจงโดยตรงสำหรับผู้ ใช้ ซึ่งถือเป็นโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ถูกสร้าง ขึ้นเพื่อใช้งานบนมือถือหรือแทบเล็ต         อ้างอิง:   -…
บาร์โค้ด (barcode)       บาร์โค้ด (barcode) หรือในภาษาไทยเรียกว่า "รหัสแท่ง" คือ การแทนข้อมูลที่เป็นรหัสเลขฐานสอง (Binary codes) ในรูปแบบของแถบสีดำและขาวที่มีความกว้างของแถบที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่กำกับอยู่ข้างล่าง ซึ่งระบบนี้เป็นมาตรฐาน สากลที่นิยมใช้กันทั่วโลก        เทคโนโลยีบาร์โค้ด ถูกนำมาใช้ทดแทนในส่วนการบันทึกข้อมูล (Data…
IEEE อ่านออกเสียงว่า Eye-triple-E ย่อมาจาก Institute of Electrical and Electronics Engineers เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อีกด้วย ตัวอย่างมาตรฐานสำหรับเครือข่าย WLAN มาตรฐาน IEEE…
หน้าที่ 9 จาก 10