เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เทคโนโลยีบางชนิดถูกสร้างขึ้นจากความพยายามในการเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์ เทคโนโลยีบางชนิดเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของพวกเรา ในขณะที่เทคโนโลยีบางชนิดก็เกิดขึ้นเพื่อมาทนแทนสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว     ท่ามกลางเทคโนโลยีเกิดใหม่เหล่านั้น Bitcoin เป็นหนึ่งในชื่อที่ตกอยู่ในความสนใจของสาธารณชนทั่วโลก ในนามของ “สกุลเงินจากอนาคต” มีเสียงตอบรับจากผู้ที่อยู่ในวงการการเงินและวงการเทคโนโลยี ทั้งฝั่งที่สนับสนุนและคัดค้าน ซึ่งผู้อ่านสามารถสามารถติดตามข้อมูลได้ทั่วไป ด้วยเหตุดังกล่าว บทความชุดนี้จะมุ่งเน้นการอธิบายในเชิงความหมายและการทำงานของเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมและรับทราบถึงความเป็นมาของสิ่งที่เรียกว่า…
     “ทุกคนมีความทรงจำดีๆที่ไม่อยากจะลืมเลือน แต่ทว่าคนเรานั้นจะจดจำช่วงเวลาเหล่านั้นได้นานสักเท่าไหร่ มนุษย์จึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการบันทึกความทรงจำ เรียกว่า ฟิล์ม โดยทำการบันทึก         ความทรงจำในรูปแบบที่เรียกว่า “ภาพถ่าย”      ฟิล์มถ่ายภาพ เป็นวัสดุไวแสงทำมาจากพลาสติกประเภท โพลีเอสเตอร์ (Polyester), เซลลูลอยด์(Celluloid) หรือเซลลูโลสอะซิเตด (Cellulose Acetate) เคลือบด้วยสารเคมีที่มีส่วนผสมของเกลือเงินไวแสง เมื่อเราถ่ายภาพแสงจะตกกระทบกับสารเคมีที่เคลือบไว้บนฟิล์มหรือเยื่อไวแสง…
“ลิขิตวิจิตรด้วย    ศุภอรรถดั่งมณีจินดารัตน   เลอศแก้วอันมีศิริสวัสดิ      โสภาคย์”ใครรู้คือได้แก้ว   ค่าแท้ควรเมือง ฯ    โครงบทนี้คือ โครงท้ายเรื่องบทหนึ่งในจินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี ซึ่งปรากฏในหนังสือสมุดไทยดำ แต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์ ในโอกาสทรงได้เป็นเจ้าเมืองลพบุรี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ในบันทึกสมาคม วรรณคดี ปีที ๑…