“ทุกคนมีความทรงจำดีๆที่ไม่อยากจะลืมเลือน แต่ทว่าคนเรานั้นจะจดจำช่วงเวลาเหล่านั้นได้นานสักเท่าไหร่ มนุษย์จึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการบันทึกความทรงจำ เรียกว่า ฟิล์ม โดยทำการบันทึก         ความทรงจำในรูปแบบที่เรียกว่า “ภาพถ่าย”      ฟิล์มถ่ายภาพ เป็นวัสดุไวแสงทำมาจากพลาสติกประเภท โพลีเอสเตอร์ (Polyester), เซลลูลอยด์(Celluloid) หรือเซลลูโลสอะซิเตด (Cellulose Acetate) เคลือบด้วยสารเคมีที่มีส่วนผสมของเกลือเงินไวแสง เมื่อเราถ่ายภาพแสงจะตกกระทบกับสารเคมีที่เคลือบไว้บนฟิล์มหรือเยื่อไวแสง…
“ลิขิตวิจิตรด้วย    ศุภอรรถดั่งมณีจินดารัตน   เลอศแก้วอันมีศิริสวัสดิ      โสภาคย์”ใครรู้คือได้แก้ว   ค่าแท้ควรเมือง ฯ    โครงบทนี้คือ โครงท้ายเรื่องบทหนึ่งในจินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี ซึ่งปรากฏในหนังสือสมุดไทยดำ แต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์ ในโอกาสทรงได้เป็นเจ้าเมืองลพบุรี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ในบันทึกสมาคม วรรณคดี ปีที ๑…