ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม  Website : www.nsm.or.th , www.nstda.or.th/cansatE-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : Thai Space Education สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-577-9999 ต่อ 1416 (สุกัญญา)