ภาพจาก: http://cdn1.greatfon.com/uploads/picture/622/136/136622/doroga-asfalt-linii-trava.jpg?width=2560&height=1600&crop=true ยางมะตอย หรือ แอสฟัลท์ (Asphalt) คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่นๆ ซึ่งเป็ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม มีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ลักษณะข้นและหนืดมาก ยางมะตอยยังมีคุณสมบัติในการยึด ประสาน และอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อน จับตัวแข็งเมื่อเย็นลง ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ จึงนิยมนำยางมะตอยมาใช้ในการทำถนนหรือพื้นผิวจราจร ในการทำยางมะตอยลาดถนนนั้น จะนำยางมะตอยมาผสมน้ำที่อุณหภูมิ…
ภาพจาก: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Milankovitch-cycles_hg.pngแกนหมุนของโลกส่ายเป็นวงคล้ายลูกข่าง รอบละ 21,000 ปี ทำให้แต่ละพื้นที่ของโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี แกนของโลกเอียงทำมุมระหว่าง 21.5° - 24.5° กับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ และเปลี่ยนมุมเป็นวัฏจักรทุก ๆ 41,000 ปี แกนของโลกเอียงเป็นสาเหตุทำให้เกิดฤดูกาล โดยจากการศึกษาของนายมิลูติน มิลันโกวิช (Mitulin Milankovitch)…
ภาพจาก: http://spacefellowship.com/wp-content/uploads/2009/10/3_3fe163858980bcaf7ae60a0ecf315c19.jpg กาแล็กซีทางช้างเผือก (Milky Way galaxy) เป็นกาแล็กซีแบบกังหันบาร์ (Barred Spiral Galaxy) ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ประมาณ สามแสนล้านดวง มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ เก้าแสนสี่หมื่นหกพันล้านล้านกิโลเมตร กาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นเพียงหนึ่งในบรรดาล้าน ๆ กาแล็กซีในเอกภพ ซึ่งแต่ละกาแล็กซีจะประกอบด้วยดาวฤกษ์นับล้าน ๆ ดวง
  ภาพจาก: http://wearenurse.com/content/image/article-20130625-193610.jpg เราสูญเสียเซลล์ประสาทในสมอง 1 เซลล์ ในทุกๆ 1 วินาที แต่โชคดีที่เรายังมีเซลล์ประสาทในสมองเหลืออยู่อีกมากมาย หากเปรียบเทียบเป็นน้ำหนักแล้ว เราจะสูญเสียเซลล์สมองไปประมาณ 1 กรัม/ปี และถ้าทุกเซลล์ในสมองคือ เกร็ดน้ำตาล จะมีน้ำหนักประมาณ 25 ตัน หรือ…
  ภาพจาก: http://continents01.blogspot.com/2011_09_01_archive.html ยุโรป : สันนิษฐานว่าชื่อนี้มาจากคำว่า “เอเรบ” (erab) ในภาษาเซมิติกแปลว่า “พระอาทิตย์ตก”เอเชีย : สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “อาซู” (asu) ในภาษาเซมิติก แปลว่า “พระอาทิตย์ขึ้น”ออสเตรเลีย : ชื่อนี้มาจากคำว่า “ออสตราลิส”…
หน้าที่ 3 จาก 28