ภาพจาก: http://www.rtcc.org/files/2012/09/bigstock_canopy_of_the_rainforest_in_Ta_3104688_featured.jpg ทันทีที่เม็ดฝนตกลงบนป่า พลังงานศักย์ที่สะสมในเม็ดฝนจะมีการปลดปล่อยออกมาทันทีที่ตกกระทบลงบนใบไม้ที่อยู่ชั้นบนสุดของป่า เกิดเป็นพลังงานความร้อน ทำให้เม็ดฝนระเหยเป็นไอทันที เมื่อคิดจากปริมาณน้ำฝนทั้งหมดจะระเหยเป็นไอถึง 25 – 75 % ทำให้เรามองเห็นคล้ายกลุ่มเมฆลอยเหนือผืนป่าหลังฝนตกใหม่ ๆ  
  ภาพจาก: http://i.livescience.com/images/i/000/031/456/i02/lungs-diagram-120926.jpg?1348765086 ปอดของมนุษย์เราทั้ง 2 ข้างใหญ่ไม่เท่ากันโดยปอดข้างขวาจะใหญ่กว่าข้างซ้ายเสมอ ภายในปอดมีท่อทางเดินอากาศรวมต่อกันยาวกว่า 2,400 กิโลเมตร ไปยังถุงลมขนาดเล็กซึ่งมีประมาณ 300 - 500 ล้านถุง และมีเส้นเลือดฝอยมาล้อมรอบถุงลมเล็ก ๆ ความยาวรวมกันกว่า 990 กิโลเมตร  
  ภาพจาก: http://2.bp.blogspot.com/-WPrqJb7d_og/UmeUffyv2YI/AAAAAAAAAHU/fP19avdi7CQ/s1600/weight.jpg หากเราชั่งน้ำหนักที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกจะมีน้ำหนักน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการชั่งน้ำหนักที่ขั้วโลกเหนือประมาณ 3.4 % เพราะบริเวณเส้นศูนย์สูตรอยู่ห่างจากใจกลางโลกมากกว่าทำให้แรงโน้มถ่วงของโลกมากระทำน้อยกว่า  
    โดยเฉลี่ยมนุษย์เราเมื่อโตเต็มวัยจะมีเลือดไหลเวียนอยู่ในร่างกายประมาณ 5 ลิตร โดยไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดทั้งหมดนี้ประมาณ 400 ครั้งต่อวัน นั่นหมายถึงมีเลือดประมาณ 3.785 ล้านลิตรกรองผ่านไตของเราตลอดช่วงชีวิต ภาพจาก: http://a57.foxnews.com/global.fncstatic.com/static/managed/img/Health/876/493/kidneys_istock.jpg?ve=1&tl=1  
  ภาพจาก: https://www.cvilleeyecare.com/wp-content/uploads/2011/07/greenEye.jpg ดวงตา สำหรับสัตว์บางชนิดใช้เพียงเพื่อการรับรู้ความเข้มแสงเท่านั้น แต่สำหรับมนุษย์เราดวงตามีความสำคัญมากเพราะ 80% ของข้อมูลที่สมองได้รับมาจากการมองเห็น นอกจากนี้ยังสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกด้วย  
หน้าที่ 9 จาก 28