ช่วงชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการเต้นของหัวใจคือ สัตว์ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจต่ำจะมีอายุยืน เช่น ช้าง (40 ครั้งต่อนาที) ส่วนสัตว์ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจสูงจะมีอายุสั้น เช่น สัตว์จำพวกหนู (450 ครั้งต่อนาที)ภาพจาก: http://a57.foxnews.com/global.fncstatic.com/static/managed/img/fn2/feeds/LiveScience/876/493/elephant-rat-art.jpeg?ve=1&tl=1  
  ภาพจาก: https://askabiologist.asu.edu/sites/default/files/echolocation.jpg สัตว์หลายชนิด เช่น ค้างคาว โลมา วาฬ ส่งเสียงร้องเพื่อใช้นำทางและล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร (Echolocation) เพราะเมื่อคลื่นเสียงเดินทางไปกระทบสิ่งกีดขวางคลื่นเสียงจะสะท้อนกลับมา สัตว์จะทราบตำแหน่งของสิ่งกีดขวาง มนุษย์จึงใช้เป็นต้นแบบในการประดิษฐ์เครื่องนำทางและค้นหาวัตถุที่เรียกว่า เครื่องโซนาร์ (Sonar)  
  ภาพจาก: http://media.komonews.com/images/121011_eyes_2.jpg การทำงานของระบบกล้ามเนื้อในร่างกายคนเราแบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ ภายใต้อำนาจจิตใจและนอกเหนืออำนาจจิตใจ แต่กล้ามเนื้อควบคุมการกะพริบตาของคนเราสามารถทำงานได้ทั้ง 2 ระบบ ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานเร็วที่สุดในร่างกาย โดยเราสามารถกะพริบตาได้โดยเฉลี่ย 5 ครั้งต่อวินาที  
    กล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์มี 3 ประเภท คือ กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อลาย และกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจ จัดเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดเพราะหัวใจของคนเราเริ่มเต้นครั้งแรกเมื่ออายุในครรภ์ได้เพียง 3 เดือนและเต้นมาตลอดจนกระทั่งเราเสียชีวิต ซึ่งโดยเฉลี่ยช่วงชีวิตของคนเราประมาณ 70 ปี หัวใจจะเต้นราว 2.5 พันล้านครั้ง ภาพจาก: http://4.bp.blogspot.com/-9h3rcON_yuk/Tnn_Wpg625I/AAAAAAAAAHI/oKZT9c5ucRo/s1600/606.03AK+-+Want+a+Long%252C+Healthy+Life+Strengthen+Your+Heart+Muscle.jpg…
  ภาพจาก: http://www.leeeyecenter.com/UserFiles/shutterstock_83568304.jpg กระจกตา เป็นส่วนโปร่งใสด้านหน้าของตาทำหน้าที่ร่วมกับเลนส์ตาในการหักเหแสงให้ตกลงบนจอรับภาพและจัดเป็นเนื้อเยื่อเพียงชนิดเดียวในร่างกายที่ไม่มีเลือดมาหล่อเลี้ยง โดยจะได้รับสารอาหารจากน้ำตา  
หน้าที่ 10 จาก 28