“ลิขิตวิจิตรด้วย    ศุภอรรถดั่งมณีจินดารัตน   เลอศแก้วอันมีศิริสวัสดิ      โสภาคย์”ใครรู้คือได้แก้ว   ค่าแท้ควรเมือง ฯ    โครงบทนี้คือ โครงท้ายเรื่องบทหนึ่งในจินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี ซึ่งปรากฏในหนังสือสมุดไทยดำ แต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์ ในโอกาสทรงได้เป็นเจ้าเมืองลพบุรี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ในบันทึกสมาคม วรรณคดี ปีที ๑…
ดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง
ดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง
หน้าที่ 9 จาก 24