หลายคนคงทราบกันดีว่า “ความเครียด” เป็นภาวะหนึ่งของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกาย เมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ คับข้องใจหรือถูกบีบคั้น กดดันจนทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจ สับสน โกรธหรือเสียใจ ซึ่งคนเราเมื่อเกิดความเครียดก็จะสูญเสียสภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจไป ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลนั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงพฤติกรรม ความเครียดแบบนี้หลายคนคงคุ้นเคยกันดี เนื่องจากเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทั่วไปในมนุษย์เรา แต่จะมีใครรู้อีกบ้างว่านอกจากมนุษย์เราแล้ว ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่น…
ปัจจุบันโลกเรากำลังประสบกับปัญหามลภาวะและปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมากมายจากการใช้ประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น จากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงจากการประกอบธุรกิจทางการเกษตร หนึ่งในปัญหาที่สำคัญก็คือ ภาวะโลกร้อน (Global warming) หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภาวะโลกร้อน (Global warming) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากผลของภาวะเรือนกระจก…
ถ้าจะพูดถึงประเทศที่คนไทยนิยมไปเที่ยว หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น “สาธารณรัฐเกาหลี” โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง หรือช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน เป็นช่วงที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมความงามและหลงใหลในบรรยากาศของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี…แล้วทำไมใบไม้ถึงเปลี่ยนสีในช่วงนี้ หลายคนคงแอบสงสัยอยู่ไม่น้อย วันนี้เราจึงมีคำตอบมาอธิบายกันอีกแล้วค่ะ การเปลี่ยนสีของใบไม้นั้น สาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล และเป็นกลไกทางธรรมชาติเพื่อลดการใช้พลังงานเพื่อความอยู่รอด โดยปกติในใบไม้นอกจากจะมีรงควัตถุสีเขียว หรือคลอโรฟิลล์ที่ทำหน้าที่ดูดกลืนพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้ว ยังมีรงควัตุชนิดอื่น ๆ เช่น แคโรทีน (สีเหลืองและส้ม) แอนโทรไซยานิน…
ในปัจจุบันนี้คนทุกเพศทุกวัยหันมานิยมรับประทานของหวาน และเครื่องดื่มกันมากขึ้น ทั้งของหวานจากในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนผสมในของหวานและเครื่องดื่มนั้น ส่วนใหญ่จะมีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบ ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะทำให้มีพลังงาน และร่ายกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่า น้ำตาล (Sugar) คือ สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ (monosaccharide) และไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) ซึ่งมีรสหวาน โดยทั่วไปเรามักเข้าใจว่าน้ำตาลต้องมาจากอ้อยเท่านั้น และเรียกสารที่มีรสหวานว่าน้ำตาลแทบทั้งสิ้น เช่น ทำมาจากตาลจะเรียกว่าตาลโตนด ทำมาจากมะพร้าวจะเรียกว่าน้ำตาลมะพร้าว…
LED ชีวิตที่ดี ชีวิตความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ การใช้พลังงานของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะใช้กันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่เราทุกคนก็ต้องพึ่งพาแสงสว่างในการดำรงชีวิต หรือดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมีการขยายและต้องหาแหล่งพลังงานเพิ่ม ซึ่งนำมาสู่ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นมากจนหลีกเหลี่ยงไม่ได้เหมือนกัน วันนี้จึงมีคำแนะนำในการช่วยลดการใช้พลังงานมาฝากกัน ด้วยการเปลี่ยนการใช้หลอดไฟแบบเก่ามาเป็นหลอดไฟแอลอีดี (LED) กันเถอะ หลอดไฟ LED (Light-emitting diode) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ากึ่งตัวนำหรือจะเรียกง่าย ๆ ว่าไดโอดเปล่งแสงโดยการพัฒนาจากอุปกรณ์เล็ก ๆ…
หน้าที่ 2 จาก 24