Cloud computing (คลาวด์ คอมพิวติ้ง) หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เปรียบเสมือนศูนย์กลางข้อมูลที่ให้บริการทรัพยากร ซึ่งหมายถึง พื้นที่จัดเก็บข้อมูล แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม เป็นต้น ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งมีบริการดูแลข้อมูลและจัดสรรทรัพยากร ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ โดยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ทุกที ทุกเวลา และเสียค่าบริการตามปริมาณการใช้งานที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ภาพจาก  http://about.sogoodweb.com/FileSystem/Image/admin/20130308/cloud-computing-gears-thumb-550xauto-86176.jpegที่มาของข้อมูล[1] Cloud…
OTP: One Time Password (วัน ทาม พลาสเวิร์ด) คือ รหัสผ่านที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว ใช้สำหรับตรวจสอบยืนยันความเป็นเจ้าของของผู้ใช้บริการ โดยระบบจะส่ง SMS หรือข้อความมายังหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล์ของผู้ใช้บริการ เมื่อมีการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านเว็บบราวเซอร์หรือแอพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องใส่รหัสชุดดังกล่าวเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมออนไลน์นั้นๆ และรหัสนี้จะสามารถใช้งานได้ภายในเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น ภาพจาก  http://timesofindia.indiatimes.com/thumb/msid-49442153,width-400,resizemode-4/49442153.jpgที่มาของข้อมูล[1] OTP คืออะไร[อินเทอร์เน็ต].…
JARVIS (Just a Rather Very Intelligent System) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่สามารถโต้ตอบการทำงานกับมนุษย์ผ่านระบบสั่งการด้วยเสียง เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจาก โทนี่ สตาร์ค ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องไอรอนแมน ที่ได้สร้างเทคโนโลยี Jarvis ขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยในการควบคุมระบบต่างๆ โดยโปรแกรมสามารถจดจำคำสั่ง เสียง ใบหน้า และทำการประมวลผลตามที่กำหนดไว้ได้แนวคิดเทคโนโลยี…
AI (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีพื้นฐานมาจากวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นการพัฒนาระบบให้สามารถเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ และให้มีความฉลาดเท่ากับมนุษย์ สามารถแบ่งนิยามของ AI ได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้1. Acting…
Smart Grid หรือที่เรียกว่า ระบบบริหารจัดการเครือข่ายพลังงานอัจริยะด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สำหรับคำนวณการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลงให้สอดคล้องกับปริมาณที่ใช้งานจริง โดยมีระบบเซ็นเซอร์ ระบบเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีทางด้านการควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งทําให้ระบบไฟฟ้ารับรู้ข้อมูลสถานะต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจผลิตไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติ สมาร์ทกริดนี้เป็นเครื่องมือดิจิตอลที่สำคัญที่ช่วยให้เกิดความรวดเร็ว และแม่นยำสำหรับการอ่านค่าและประเมินข้อมูลย้อนหลัง จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีการคำนวณค่าไฟฟ้าหรืออย่างอื่นผิดพลาด ภาพจาก  http://www.9engineer.com/index.php?m=article&a=print&article_id=2412)ที่มาของข้อมูล [1]ระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดคืออะไร, http://www.9engineer.com/index.php?m=article&a=print&article_id=2412 เข้าถึง, เมื่อวันที่ 24…
หน้าที่ 1 จาก 17