Bytecode (อ่านว่า ไบต์โค้ด) หรือ Portable Code คือรูปแบบของคำสั่งโปรแกรมชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถนำโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น ไปใช้ในแพลตฟอร์มหรือระบบปฎิบัติการที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมดั้งเดิมหรือปรับแต่งระบบเพิ่มเติม เช่น โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นในภาษา Java จะถูกแปลงเป็น Bytecode เพียงครั้งเดียว และสามารถทำงานในระบบจำลองที่เรียกว่า Java Virtual Machine…
     Algorithm (อ่านว่า อัลกอริทึม) หรือ ขั้นตอนวิธี คือชื่อเรียกกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานโดยละเอียด ที่สามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ โดยส่วนใหญ่มักใช้เรียกขั้นตอนวิธีในการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เพื่อการจัดการข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ (Sorting Algorithm) หรือขั้นตอนวิธีการค้นหา (Searching Algorithm)           อย่างไรก็ตาม…
Drone (โดรน) หรือ อากาศยานไร้คนขับ เดิมทีโดรน คือหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางทหารที่ใช้ในการสอดแนม และในบางสถานการณ์ใช้ติดขีปนาวุธแล้วควบคุมทิศทางจากระยะไกลเพื่อโจมตีศัตรูฝั่งตรงข้ามปัจจุบันโดรนถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น -    ใช้ในการถ่ายภาพมุมสูงโดยนำกล้องมาติดตั้งที่โดรน-    ใช้ในการขนส่งสินค้าระยะใกล้-    ใช้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในการเกษตร-    ใช้สำรวจสภาพการจราจร-    ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่นการบังคับด้วยสัญญาณวิทยุ บังคับผ่านคอมพิวเตอร์ บังคับผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น ภาพจาก …
High-performance Computing หรือ การคำนวณประสิทธิภาพสูง คือ วิธีการขยายขอบเขตความสามารถในการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถประมวลคำสั่งได้เร็วขึ้นกว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยทั่วไป เพื่อการนำไปใช้งานเฉพาะทาง เช่น การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน หรือการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถสูง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการคำนวณสูงในปัจจุบัน ควรจะต้องสามารถประมวลผลคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเลขทศนิยมได้ในระดับ Teraflop (ประมาณ 1012 คำสั่ง) ต่อวินาที ภาพจาก  https://www.flickr.com/photos/argonne/8024425818/ที่มาของข้อมูล…
Data Mining หรือ การทำเหมืองข้อมูล คือชื่อเรียกกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงหรือรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (Pattern) ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลจำนวนมาก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น การใช้หลักสถิติ การใช้หลักคณิตศาสตร์ หรือการใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรม ซึ่งต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงหากชุดข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก ผลของการทำเหมืองข้อมูลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน เช่น ร้านค้าสามารถใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ขายดีในแต่ละช่วงเวลาเพื่อปรับกลยุทธ์ในการขาย เป็นต้น ภาพจาก  https://www.flickr.com/photos/maaorg/7242578014/ ที่มาของข้อมูล…
หน้าที่ 3 จาก 21