Smart Grid หรือที่เรียกว่า ระบบบริหารจัดการเครือข่ายพลังงานอัจริยะด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สำหรับคำนวณการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลงให้สอดคล้องกับปริมาณที่ใช้งานจริง โดยมีระบบเซ็นเซอร์ ระบบเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีทางด้านการควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งทําให้ระบบไฟฟ้ารับรู้ข้อมูลสถานะต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจผลิตไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติ สมาร์ทกริดนี้เป็นเครื่องมือดิจิตอลที่สำคัญที่ช่วยให้เกิดความรวดเร็ว และแม่นยำสำหรับการอ่านค่าและประเมินข้อมูลย้อนหลัง จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีการคำนวณค่าไฟฟ้าหรืออย่างอื่นผิดพลาด ภาพจาก  http://www.9engineer.com/index.php?m=article&a=print&article_id=2412)ที่มาของข้อมูล [1]ระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดคืออะไร, http://www.9engineer.com/index.php?m=article&a=print&article_id=2412 เข้าถึง, เมื่อวันที่ 24…
Google Translate คือ บริการแปลภาษาด้วยเครื่อง (machine translation—MT) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ซึ่งบริการ Google Translate สามารถแปลได้ทั้งข้อความและเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังสามารถแปล รูปภาพ การเขียนด้วยลายมือ หรือคำพูด ได้มากกว่า 90 ภาษาอีกด้วย  โดยบริการนี้สามารถใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ภาพจาก …
Video conference  หรือการประชุมทางไกล เป็นการสื่อสารสองทางที่นำเทคโนโลยีการสื่อสาร ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันเพื่อใช้ในการประชุมระยะทางไกล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่สามารถพูดคุยกันและโต้ตอบกันได้  โดยการส่งข้อความและภาพสามารถส่งได้ทั้งทางสายโทรศัพท์ คลื่นไมโครเวฟ สายไฟเบอร์ออฟติกของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถได้ยินเสียง เห็นภาพและข้อความต่างๆ เพื่อช่วยประหยัดเวลา…
PROMPT PAY (พร้อมเพย์)  คือ บริการโอนเงินและรับเงินโอนรูปแบบใหม่  ดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ด้วยการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพียงแค่จำหมายเลขบัตรประชาชนปลายทาง หรือจำหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ที่จะโอนเงินให้ แทนการใช้หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่ง Prompt Pay สามารถทำธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking, Internet Banking…
National e-Payment หรือระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นระบบที่รัฐบาลจัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ   โดยมีกระบวนการชำระเงิน โอนเงิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม โทรสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถรับโอนเงินได้ง่ายขึ้น มีความสะดวกในการรับบริการรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐ…
หน้าที่ 5 จาก 21