ภาพจาก: http://nwnoggin.org/wp-content/uploads/2016/04/taste-buds-fungiform-papillae-vallate-papilla-gustatory-hairs-stratified-squamous-epithelium-of-tongue-taste-fibers-of-cranial-nerves.jpg ลิ้น เป็นอวัยวะในช่องปากที่สำคัญ ทำหน้าที่หลายอย่าง ไม่ว่าจะช่วยในการพูด ออกเสียง ช่วยคลุกเคล้าและกลืนอาหาร ที่สำคัญ ลิ้น ยังมีความสามารถในการรับรู้รสชาติอาหาร หากเราสังเกตที่ลิ้น ของเราจะมีปุ่มเล็กๆ กระจายตัวเต็มไปหมด นั่นคือ ปุ่มรับรส (papillae) ซึ่งภายในปุ่มรับรสจะมี ต่อมรับรส (taste…
โรมมิ่ง (Roaming) คือการให้บริการข้ามเครือข่าย ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกรูปแบบ ทั้งการโทรออก-รับสาย ส่งข้อความและการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณเครือข่ายไม่สามารถส่งถึงได้ โดยอาศัยเครือข่ายอื่นมาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อแทน โรมมิ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ•    โรมมิ่งต่างประเทศ (International Roaming) คือการขอใช้เครือข่ายประเทศที่ต้องการ โดยก่อนใช้งาน ผู้ใช้ต้องแจ้งกับผู้ให้บริการเครือข่ายสมาร์ทโฟนของตนเองเพื่อขอเปิดใช้งาน โดยแจ้งระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการใช้ ประเทศที่เดินทางไป…
WiFi Calling หรือ VoWifi (Voice Over WiFi) เป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่สามารถสื่อสารด้วยเสียง ผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ติดต่อสื่อระหว่างประเทศ แทนการใช้งานสัญญาณ Roaming หรือ Application เช่น Call Line, Facebook Massager…
ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality หรือ VR) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ จำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งจากสภาพแวดล้อมจริง และจากในจินตนาการ ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งภาพ และเสียง รับประสาทสัมผัสหลาย ๆ ด้าน ด้วยอุปกรณ์นำเข้า เช่น  ถุงมือเมาส์ เพื่อการรับรู้แรงป้อนกลับ สภาพแวดล้อมเสมือนจริง Virtual…
Mifi (อ่านว่า มาย ฟาย) หรือ Mobile Wi-Fi เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพกพาขนาดเล็กแบบไร้สายที่แปลงสัญญาณจากซิมโทรศัพท์มือถือให้เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วส่งสัญญาณออกมาในรูปแบบของสัญญาณ Wi-Fi ทำให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ทีละหลายเครื่องพร้อมกัน เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถรับสัญญาณ Wi-Fi…
หน้าที่ 8 จาก 21